Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (2017 tot 2021)

Deze subsidieregeling is bedoeld voor cultuurcoƶrdinatoren die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling loopt van 2017 tot 2021.

Waarom subsidie?

Doel van de regeling is om de bijscholing van cultuurcoördinatoren op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Subsidiebedrag

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. 

Subsidievoorwaarden

De aanvragers moeten de cursus intern cultuurcoördinator (icc) succesvol hebben afgerond. De regeling is ook open voor aanvragers die taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie. Zij kunnen door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten. Ook scholen kunnen een aanvraag doen als zij aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. Je moet de subsidie uiterlijk aanvragen voor 1 november van het jaar waarin je de opleiding start. 
Lees meer over de subsidieaanvraag op de website van DUO 

Meer informatie

Opleiding Cultuurbegeleider
Cursus cultuurcoördinator
Publicatie regeling Staatscourant