mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Wat is een kunstmagneetschool?

kunstmagneet

Een Kunstmagneetschool gebruikt kunstactiviteiten als een magneet om leerlingen aan te trekken. Naast aandacht voor de cognitieve vaardigheden, is er ook aandacht voor creatieve vaardigheden. Welke vaardigheden dat zijn, is voor elke kunstmagneet weer anders.

Samenwerking

Voor de invulling van het programma werken sommige Kunstmagneetscholen samen met een muziekschool, andere met een kunstopleiding, weer andere met een theaterschool.

Met basisbouwstenen bouwen aan een eigen profiel

Een standaard kunstmagneetprofiel is er niet. Elke school ontwikkelt een eigen profiel. Wel standaard zijn de bouwstenen waaruit elk profiel is opgebouwd. Drie van de bouwstenen zijn verplicht, een aantal andere zijn facultatief. 

De verplichte bouwstenen zijn: leerlijn, adoptie en keten.

  • leerlijn: een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een beginniveau tot een kerndoel komen. Als een school er bijvoorbeeld voor kiest een muziekmagneet te zijn, dan ligt in de leerlijn vast welke muziekleerstof de leerlingen krijgen in de loop van hun schoolloopbaan.
  • adoptie: om gezamenlijk te kunnen bepalen welke culturele activiteiten passen binnen de leerlijn, adopteren een school en een culturele instelling elkaar.
  • keten: ketenactiviteiten sluiten aan op het kunstmagneetprogramma, maar worden buiten schooltijd op school gegeven. Ze liggen inhoudelijk in het verlengde van de leerlijn.

Meer informatie

Kunstmagneet.nl
Kunstmagneetschool op koorenhuis.nl