mail of bel voor vragen 030 711 51 00

nieuws

SAKA is opgeheven

23 augustus 2016

SAKA, de stichting amateurkunst Amsterdam, is ontbonden. Het was niet meer mogelijk om met de beschikbare middelen haar ondersteunende taken voor het Amsterdamse amateurkunstveld uit te voeren.

lees meer

Aanvraag gestart voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

19 augustus 2016

Tot 17 oktober 2016 kunnen culturele instellingen, op voorspraak van gemeente of provincie, een aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Deze 'penvoerder' werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen, pabo’s en kunstvakonderwijs.

lees meer

Subsidiëring 2017-2020 Fonds Podiumkunsten bekend

3 augustus 2016

Op 2 augustus werd duidelijk welke gezelschappen, festivals en instellingen de komende vier jaar subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten. Van de 212 aanvragers werden er 84 gehonoreerd, waaronder 28 nieuwkomers. 23 aanvragers keren niet terug in de regeling. Wat betekent dat voor die gezelschappen en instellingen die zich ook inzetten voor cultuureducatie en -participatie?

lees meer
meer nieuws