mail of bel voor vragen 030 711 51 00

thema's

Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016)

Met dit landelijke programma wil OCW de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs waarborgen. He

lees meer

Veranderende infrastructuur actieve cultuurparticipatie

Hoe blijven lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen?

lees meer

Amateurkunst en andere sectoren

Het LKCA stimuleert de wisselwerking, samenwerking en interactie tussen de wereld van de actieve cultuurparti

lees meer

Onderzoeksagenda

Het LKCA stelt een onderzoeksagenda cultuureducatie en amateurkunst op, mede op verzoek van OCW.

lees meer

kennisdossiers

Leerlijnen

Hoe zorg je dat de kwaliteit van cultuureducatie verbetert? Onder meer met leerlijnen en leerplankaders.

lees meer

skills21kunst

Wat zijn 21st century skills en hoe kan kunstonderwijs eraan bijdragen dat leerlingen deze skills ontwikkelen?

lees meer

Leereffecten van kunsteducatie

Wat is er bekend over de leereffecten van kunsteducatie? Wat zeggen onderzoekers hierover?

lees meer

Ouderen en cultuurparticipatie

Participeren aan kunst en cultuur draagt bij aan de vitaliteit en kwaliteit van leven.

lees meer

nieuws

Geef feedback op concept-examenprogramma CKV

1 september 2014

Het concept-examenprogramma CKV is gereed. Geïnteresseerden kunnen hierop van 1 t/m 12 september online feedback geven. Op 16 september vindt vervolgens een besloten veldraadpleging plaats.

lees meer

Paradisodebat: 'Kunst gaat over de persoonlijke ontwikkeling'

1 september 2014

'Kunst in het onderwijs gaat over de persoonlijke ontwikkeling. Het is niet dat fröbelen op de vrijdagmiddag', sprak Barbara Visser, kunstenaar en voorzitter van de Akademie van de Kunsten, tijdens het jaarlijkse Paradisodebat.

lees meer

Programma conferentie Sport en Cultuur online

1 september 2014

Het programma voor de conferentie Sport en Cultuur: samen scoren! is divers en inspirerend. Volg en praat mee op twitter #cultuursport.

lees meer
meer nieuws

laatste blogs

Cultuureducatie: best belangrijk

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur de Cultuurverkenning uit, met een schets van het huidige culturele landschap. Deze verkenning dient als opmaat voor het advies over het cultuurbeleid voor de periode 2017–2020.

Ocker van Munster

Excellente scholen hebben goed cultuuronderwijs, en dat is geen toeval

Het mag richting einde schooljaar wel eens luid en duidelijk gezegd: Nederland kent een aantal excellente basisscholen, ook in de kunstvakken.

Jan Jaap Knol

Dé 21st century skill?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Nederlandse curriculum voldoet aan eigentijdse eisen? Eigenlijk altijd een actuele vraag, omdat onderwijs een belangrijk aandeel heeft in de toekomst van onze kinderen.

Vera Meewis