mail of bel voor vragen 030 711 51 00

nieuws

Nies Medema: 'Hoe ziet jouw wereldkaart er uit?'

23 oktober 2014

Tijdens de conferentie ‘De kunst van… Veranderen' laat Nies Medema, oprichter van bureau Jonge Sla, zien hoe het project 'Wereldkaarten in West' tot stand kwam. Een kunstproject met portretten en persoonlijke wereldkaarten.

lees meer

Kunsten '92 zet cultuur en erfgoed op de provinciale agenda

22 oktober 2014

Vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen (18 maart 2015) heeft Kunsten '92 provinciale bestuurders en politici geïnformeerd over het belang van de prominente plek van kunst, cultuur en erfgoed in het collegeprogramma.

lees meer

Strategische verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie 2017-2020

22 oktober 2014

Het LKCA inventariseert relevante vraagstukken en trends in de aanloop naar de nieuwe cultuurbeleidsperiode (2017-2020). Dit resulteert in februari 2015 in de publicatie Strategische verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie 2017-2020.

lees meer
meer nieuws

thema's

Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016)

Met dit landelijke programma wil OCW de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs waarborgen. He

lees meer

Veranderende infrastructuur actieve cultuurparticipatie

Hoe blijven lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen?

lees meer

Amateurkunst en andere sectoren

Het LKCA stimuleert de wisselwerking, samenwerking en interactie tussen de wereld van de actieve cultuurparti

lees meer

Onderzoeksagenda

Het LKCA stelt een onderzoeksagenda cultuureducatie en amateurkunst op, mede op verzoek van OCW.

lees meer

kennisdossiers

Beoordelen van kunstvakken

Wat kan de leerling wel en wat nog niet? Hoe vordert de leerling? Leraren toetsen, beoordelen en evalueren om

lees meer

21st century skills

De huidige samenleving vraagt een mix van kennis en vaardigheden van haar burgers. Creativiteit, kritisch denk

lees meer

Leerlijnen en leerplankaders

Hoe zorg je dat de kwaliteit van cultuureducatie verbetert? Onder meer met leerlijnen en leerplankaders.

lees meer

Leereffecten van kunsteducatie

Wat is er bekend over de leereffecten van kunsteducatie? Wat zeggen onderzoekers hierover?

lees meer
Blog Ocker van Munster 16 oktober 2014

De kracht van het lokale initiatief

Het wordt pas spannend als sport en cultuur elk vanuit hun kern bij elkaar komen.

Blog Ocker van Munster 16 oktober 2014 blogarchief