mail of bel voor vragen 030 711 51 00

thema's

Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016)

Met dit landelijke programma wil OCW de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs waarborgen. He

lees meer

Veranderende infrastructuur actieve cultuurparticipatie

Hoe blijven lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen?

lees meer

Amateurkunst en andere sectoren

Het LKCA stimuleert de wisselwerking, samenwerking en interactie tussen de wereld van de actieve cultuurparti

lees meer

Onderzoeksagenda

Het LKCA stelt een onderzoeksagenda cultuureducatie en amateurkunst op, mede op verzoek van OCW.

lees meer

kennisdossiers

Leerlijnen

Hoe zorg je dat de kwaliteit van cultuureducatie verbetert? Onder meer met leerlijnen en leerplankaders.

lees meer

skills21kunst

Wat zijn 21st century skills en hoe kan kunstonderwijs eraan bijdragen dat leerlingen deze skills ontwikkelen?

lees meer

Leereffecten van kunsteducatie

Wat is er bekend over de leereffecten van kunsteducatie? Wat zeggen onderzoekers hierover?

lees meer

Ouderen en cultuurparticipatie

Participeren aan kunst en cultuur draagt bij aan de vitaliteit en kwaliteit van leven.

lees meer

nieuws

Discussieer mee over muziekonderwijs

25 juli 2014

De laatste weken kwam in de Volkskrant een discussie op gang over het Nederlandse muziekonderwijs en het subsidiestelsel. Bent u actief in het muziekonderwijs? Geef ook uw mening!

lees meer

Elf medewerkers ontslagen bij Scheepvaartmuseum

18 juli 2014

Het Scheepvaartmuseum heeft ontslag aangevraagd voor elf van de honderdveertig medewerkers. De ingreep is volgens waarnemend directeur Erik Gerritsen noodzakelijk om de kosten van de organisatie terug te brengen.

lees meer

We Are Public start op 1 september

18 juli 2014

Binnen 50 dagen hebben zich 2500 leden aangesloten bij We Are Public, het nieuwe cultuurlidmaatschap.

lees meer
meer nieuws

laatste blogs

Cultuureducatie: best belangrijk

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur de Cultuurverkenning uit, met een schets van het huidige culturele landschap. Deze verkenning dient als opmaat voor het advies over het cultuurbeleid voor de periode 2017–2020.

Ocker van Munster

Excellente scholen hebben goed cultuuronderwijs, en dat is geen toeval

Het mag richting einde schooljaar wel eens luid en duidelijk gezegd: Nederland kent een aantal excellente basisscholen, ook in de kunstvakken.

Jan Jaap Knol

Dé 21st century skill?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Nederlandse curriculum voldoet aan eigentijdse eisen? Eigenlijk altijd een actuele vraag, omdat onderwijs een belangrijk aandeel heeft in de toekomst van onze kinderen.

Vera Meewis