mail of bel voor vragen 030 711 51 00

nieuws

Fusie Kunstconnectie met BNVU

17 december 2014

Branchevereniging Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) fuseren per 1 januari 2015 tot één nieuwe brancheorganisatie onder de naam: 'Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk'.

lees meer

Onderwijsraad: ‘Stimuleer variëteit om veerkracht onderwijsstelsel te vergroten’

17 december 2014

De Onderwijsraad adviseerde over de vraag hoe het onderwijsstelsel zich kan blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving. Volgens de raad is een grote stelselwijziging niet de juiste weg, maar de overheid moet wel de variëteit in het stelsel stimuleren.

lees meer

'In het portfoliospreekuur kan ik kinderen op een creatief spoor zetten'

15 december 2014

Om zicht te krijgen op de culturele en kunstzinnige ontwikkeling van haar leerlingen is cultuurcoach Judith Mulder in 2013 gestart met een pilot werken met een digitaal kunst- en cultuurportfolio. Het LKCA interviewde haar hierover.

lees meer
meer nieuws