mail of bel voor vragen 030 711 51 00

nieuws

Toptalentontwikkeling in kaart gebracht

19 december 2014

De Inventarisatie Toptalentontwikkeling, die het LKCA onlangs heeft afgerond, laat onder meer zien welke voorzieningen een rol spelen en hoe deze over het land en de diverse disciplines zijn verspreid. De gedetailleerd uitgewerkte resultaten bieden de actoren in en rond dit werkveld belangrijke informatie.

lees meer

Klankwijzer: ‘Leerling staat centraal in nieuwe raamleerplannen’

18 december 2014

LKCA-medewerkers Henk Smit en Jan van den Eijnden vertellen in het blad Klankwijzer over de nieuwe raamleerplannen voor blaasinstrumenten en slagwerk die zij vorige maand presenteerden.

lees meer

Fusie Kunstconnectie met BNVU

17 december 2014

Branchevereniging Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) fuseren per 1 januari 2015 tot één nieuwe brancheorganisatie onder de naam: 'Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk'.

lees meer
meer nieuws