mail of bel voor vragen 030 711 51 00

nieuws

Cultuurbeleid Zeeland: een duurzame culturele infrastructuur

22 juli 2016

Een toekomstbestendige culturele infrastructuur die bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland. Dat is het uitgangspunt van het cultuurbeleid van de provincie Zeeland voor 2017-2020. Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn hierbij belangrijke onderdelen, die mede moeten bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de Zeeuwse cultuur en identiteit.

lees meer

Volgend jaar weer 'iktoon' in juni

18 juli 2016

In 2017 wordt juni opnieuw dé maand om amateurkunstenaars in the spotlights te zetten. Ruim 160.000 bezoekers bezochten afgelopen juni een activiteit van een van de ruim 500 deelnemende partijen. Nederlanders die creatief actief zijn in hun vrije tijd toonden in 170 gemeenten hoe divers en kleurrijk amateurkunst is.

lees meer

Oproep DEN: praat mee over digitalisering bij cultuurproducerende instellingen

18 juli 2016

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) houdt zich als bovensectorale ondersteunende instelling bezig met digitalisering, digitale archivering en online presentatie. Op verzoek van de overheid gaat DEN vanaf 2017 het werkgebied verbreden van alleen erfgoedinstellingen naar het bredere culturele veld. Om deze nieuwe rol goed te vervullen, heeft DEN een online vragenlijst opgesteld.

lees meer
meer nieuws