mail of bel voor vragen 030 711 51 00

nieuws

Tweede Kamerdebat over cultuurbegroting 3 november

31 oktober 2014

Op maandag 3 november 2014 vindt om 15.00 uur het Tweede Kamerdebat plaats over de cultuurbegroting van 2015.

lees meer

Monitor cultuuronderwijs primair onderwijs verschenen

31 oktober 2014

Wat is de stand van zaken van cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Wat doen scholen om de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen? In opdracht van OCW deden onderzoekbureaus Sardes en Oberon onderzoek naar diverse aspecten van cultuuronderwijs.

lees meer

Vakverenigingen teleurgesteld over handhaving kunstvakken oude en nieuwe stijl

30 oktober 2014

De kunstvakdocentenverenigingen en kunstvakdocentenopleidingen, verenigd in het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, zijn teleurgesteld over het besluit van staatssecretaris Dekker om de kunstvakken 'oude' en 'nieuwe' stijl in stand te houden. Dat schrijven zij in een brief aan de Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

lees meer
meer nieuws

thema's

Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016)

Met dit landelijke programma wil OCW de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs waarborgen. He

lees meer

Veranderende infrastructuur actieve cultuurparticipatie

Hoe blijven lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen?

lees meer

Amateurkunst en andere sectoren

Het LKCA stimuleert de wisselwerking, samenwerking en interactie tussen de wereld van de actieve cultuurparti

lees meer

Onderzoeksagenda

Het LKCA stelt een onderzoeksagenda cultuureducatie en amateurkunst op, mede op verzoek van OCW.

lees meer

kennisdossiers

Beoordelen van kunstvakken

Wat kan de leerling wel en wat nog niet? Hoe vordert de leerling? Leraren toetsen, beoordelen en evalueren om

lees meer

21st century skills

De huidige samenleving vraagt een mix van kennis en vaardigheden van haar burgers. Creativiteit, kritisch denk

lees meer

Leerlijnen en leerplankaders

Hoe zorg je dat de kwaliteit van cultuureducatie verbetert? Onder meer met leerlijnen en leerplankaders.

lees meer

Leereffecten van kunsteducatie

Wat is er bekend over de leereffecten van kunsteducatie? Wat zeggen onderzoekers hierover?

lees meer

'Minister Bussemaker moet investeren in zingen in plaats van muziekonderwijs!' (Evert Bisschop Boele, lector Prins Claus Conservatorium, naar aanleiding van Kamerbrief Bussemaker)