Kennissynthese: Cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd

Een verzameling van tien jaar Nederlands onderzoek
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Literatuurlijst

In deze literatuurlijst staan enkel bronnen die gebruikt zijn binnen dit online kennisdossier. Daarmee is het een selectie van de bronnen die zijn gebruikt binnen de kennissynthese cultuurbeoefening.

Beekhoven, S., Hoogeveen, K., Fukkink, H., Kruiter, J., Donker, A., Costermans, G., & Kieft, M. (2015). Cultuureducatie in Rijks- en fondsgefinancierde instellingen. Sardes/Oberon.

Broers, B., Koomen, B., & Vinken, H. (2023). Erfgoedvrijwilligers in beeld. Een onderzoek naar de vrijwilligers van erfgoedinitiatieven in Nederland. Het PON & Telos/Pyrrhula.

Buis, T. (2012). Jongeren en het lidmaatschap van een blaasorkest. Onderzoeksrapportage. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

CBS (2022). Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid [Dataset]. Geraadpleegd op 13 december 2023, CBS.

De Kreek, M. (2016). Collectief empowerment via online buurtgeheugens: balanceren tussen groepsbelang en gemeenschappelijk goed. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek.

Den Boer, P., & Leest, B. (2021). Evaluatie Burgerschapsagenda MBO 2017-2021. KBA Nijmegen

Dieleman, C., De Bonth, C., Van den Bulk, L., Van Miert, M., De Vreede, M., & Twaalfhoven, A. (2019). Betovering en betekenis. Trendrapport theater-, dans- en muziekeducatie 2019. LKCA.

Geerdes-Gazzah, M., Marinelli, C., Deekman, A., Van Hout, F., Van Miert, M., Poll, J., & Zernitz, Z. (2022). Cultuur@CruyffCourts Monitor 2019-2021. Samenvatting en eindrapportage LKCA. LKCA.

Gielen, M., Bilo, N., Bongers, F., Verhagen, P., & Van Wijk, F. (2022). Cultuur van en voor iedereen. Beleidsdoorlichting OCW: onderdeel cultuurdeelname 2001 tot en met 2020. Significant APE/Dialogic.

Haakma, I., & Kupers, E. (2020). Creativiteit in de les: welke rol spelen de taak en het materiaal? Cultuur+Educatie, 19(54), 78-93.

Hageman, H., Meewis, V., Neele, A., & Poll, J. (2022). ‘Wij maken geen cultuur!’ Monitor gemeentelijk beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie. LKCA.

Hagenaars, P. (2020). Opdracht & Onmacht. Cultuuronderwijsbeleid van Den Uyl tot Rutte-III. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hagenaars, P. (2023). Om de kwaliteit van de leerkracht. Cultuuronderwijs toen en nu in het pabocurriculum. Cultuur+Educatie 22(63), 8-33.

Heijnen, E., Van Stam, W., Gómez Berns, A., & Vrieswijk, S. (2022). Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022. Mulier Instituut.

Hendriks, L. H., & Bisschop Boele, E. H. (2014). Orkesten onder druk? Op zoek naar trends & ontwikkelingen in de HaFaBra-sector in Noord-Nederland. Hanzehogeschool Groningen.

Hoogeveen, K., Van der Zant, P., Kruiter, J., Vander Heyden, K., & Donkers, E. (2019). Goed cultuuronderwijs, ook in de toekomst. Opbrengsten Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs. Sardes.

Kieft, M., Van der Grinten, M., Damstra, G., De Wijs, F., Kruiter, J., Hoogeveen, K., & Hoogenboom, A. (2017). Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2017. Sardes/Oberon.

KIEN. (2022). Tien. 10 jaar borging van immaterieel erfgoed in Nederland. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Kruis, I., & Bisschop Boele, E. (2023). Veranderende vormen. Inventarisatie instrumentaal/vocaal muziekonderwijs Noord- en Oost-Nederland. Hanzehogeschool Groningen.

Lommertzen, J., Termorshuizen, T., Notten, N., Geurts, R., Lucas, K., Vullings, N., & Van den Broek, A. (2023). Monitor Cultuureducatie vo 2022-2023 – vormgeving of vorming. ResearchNed/Gelijkschap.

Neele, A., & Roorda, P. (2023). Resultaten enquête lokale ondersteuners amateurkunst 2022. LKCA.

Nijboer, R., & Van der Horst, A. (2022). Waar doen we het voor? Rapportage over de ontwikkeling van stedelijke regio’s. DSP-groep.

Notten, N. (2022). Recht op gelijke kansen voor elk kind. In M.-J. Kommers, & M. Tal (Reds.). Naar inclusieve leerecosystemen voor cultuureducatie. LKCA.

Onderzoeksteam Kunst in de Zorg. (2021). Financiering, vertrouwen en vakmanschap. Een kritische reflectie op het verduurzamen van participatieve kunstprojecten voor ouderen. Amsterdam UMC/Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Poelman, E., & Poll, J. (2022). Cultuurcoaches onder de loep. LKCA.

Poll, J., Notten, N., De Kleijn, M., Faber, P., Herschoe, L., & Kommers, M.-J. (2023). Kunst als (ver)wondermiddel. Over de inzet van actieve cultuurparticipatie voor Positieve Gezondheid in de eerstelijnszorg. LKCA.

Rana, J., & De Koning, A. (2023). Diversiteit in de culturele sector. Een aanzet tot zinvoller definiëren en meten. Boekman Extra (42), 2-31.

Ras, A. (2020). Leerplan voor de kunstvakken: ‘Waar gaat het eigenlijk over?’. Cultuur+Educatie, 19(56), 108-119.

Schrijvers, E., Keizer, A.-G., & Engbersen, G. (Reds.). (2015). Cultuur herwaarderen. WRR/Amsterdam University Press.

Slaa, P. (2017). Jong muzikaal talent. De positie van concoursen voor jong muzikaal talent in het Nederlandse muziekonderwijs. Masterscriptie Universiteit Utrecht, Master of Applied Musicology.

Termorshuizen, T., Luyten, E., Lommertzen, J., & Notten, N. (2023). Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2022-2023. ResearchNed/Gelijkschap.

Van den Berg., E., Bussink, H., Van Eikern, I., Knol, J., Van der Grinten, M, & Kamphuis, E. (2023). Resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid. Periodieke rapportage cultuureducatiebeleid 2013-2022. Eindrapport. SEO Economisch Onderzoek/Oberon.

Van den Broek, A. (2021). Wat hebben mensen met cultuur? Culturele betrokkenheid in de jaren tien. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Van den Broek, A., & Van Houwelingen, P. (2015). Gisteren vandaag. Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Van den Hoek, S., Kampman, L., Meewis, V., Poll, J., Tal, M., Vermeulen, A., & De Wit, M. (2012). Het cultuurnetwerk. Over de infrastructuur cultuureducatie per 1 januari 2013. Cultuurnetwerk Nederland.

Van der Horst, A., Van Soomeren, P., & Hopstaken, L. (2021). Cultureel erfgoed voor en met iedereen. Overwegingen bij het ratificeren Verdrag van FARO. DSP-groep.

Van der Horst, A., Nauta, O. Nijboer, R., & Weemstra, J. (2022). Beleidsdoorlichting Erfgoed; eindrapport. DSP-groep.

Van der Laan, S., Van Plaggenhoef, W., Van Haaren, R., & Gielen, M. (2022). Analyse projectenmonitor. Samen Cultuurmaken LKCA en FCP. Significant APE.

Van Lanschot Hubrecht, V., Marsman, P., & Van Tuinen, S. (2017). Kunst en cultuur. In Folmer, E., Koopmans-van Noorel, A., Kuiper, W. (Reds.). Curriculumspiegel 2017 (pp. 347-363). SLO.

Van Londen, H., Van den Dries, M., & Landskoorn, S. (2021). Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief. Verkenning naar participatie en burgerinitiatief in de Nederlandse archeologie. Universiteit van Amsterdam.

Van Miert, M., Poll, J. & Twaalfhoven, A. (2017). Tweede inventarisatie cultuurcoaches. Rapportage januari 2017. LKCA.

Van Plaggenhoef, W., & Van der Laan, S. (2023). Analyse projectenmonitor 2023. Samen Cultuurmaken LKCA en FCP. Significant APE.

Veenstra, H., Arends, D., Hegeman, I., Wijn, C., & Vinkenburg, B. (2021). Cultuurmonitor Drenthe 2017–2020 Editie 3. Overzicht van waardecreatie door provinciaal gesubsidieerde instellingen. Januari 2021 – Informatie over 2019. Provincie Drenthe/Berenschot.

Veldman, J., Maltha, S., Nederlof, N., Van Sambeek, N., Verhagen, P., & Te Velde, R. (2023). Onderzoek naar multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector. Dialogic.

Vinken, H., & Diepstraten, I. (2020). Ondersteuning van erfgoedvrijwilligers. Een onderzoek in de twaalf provincies. OPEN/Pyrrhula.

Vulpen, M., Boonekamp, J., & Stallen, H. (2021). Revitalisering van de amateurkunst. Investeren in een betere ondersteuningsstructuur. Rapport LKCA. BMC.

Wijn, C., Vinkenburg, B., Wierenga, W., Van Heerwaarden, A., & Terwisscha, M. (2022). Op weg naar herpositionering. Visie van Berenschot op de rol van de provincies in het culturele bestel. Berenschot.

 • Literatuurlijst

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Arno Neele
  Arno Neele
  Functie: Specialist Onderzoek
  Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
  arnoneele@lkca.nl
  030 711 51 07
  Luud Goossens
  Luud Goossens
  Functie: Specialist Onderzoek
  Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
  luudgoossens@lkca.nl
  030 711 51 27
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel