Kennissynthese: Cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd

Een verzameling van tien jaar Nederlands onderzoek
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze kennissynthese is een verzameling van tien jaar Nederlands onderzoek over cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd.

LKCA ontwikkelde de kennissynthese op verzoek van het ministerie van OCW, IPO en VNG en in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE; Wim Burggraaff) en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

 • Algemeen

  De kennissynthese is mede bedoeld om beleidsmakers bij overheden, medewerkers van steunfuncties en branche- en koepelorganisaties en andere geïnteresseerden op een toegankelijke manier een overzicht te bieden van recent onderzoek naar cultuurbeoefening en een eerste beknopte beschrijving te geven va de belangrijkste resultaten uit het verzamelde onderzoek. Bij behoefte aan meer gedetailleerde informatie bieden de in het rapport opgenomen verwijzingen en literatuurlijst de mogelijkheid om de verzamelde onderzoeken zelf te raadplegen.

  De kennissynthese beschrijft zes gebieden: cultuureducatie, cultuurparticipatie, amateurkunst, erfgoedparticipatie, immaterieel erfgoed en talentontwikkeling. Hierbij kijken we vooral naar actieve cultuurbeoefening. De definities die we voor deze gebieden hanteren, zijn te vinden in het uitgebreide rapport van de kennissynthese.

  Systeemperspectief

  We beschrijven de literatuur aan de hand van vier soorten partijen die actief zijn binnen het ‘systeem’ van cultuurbeoefening: beoefenaars, aanbieders, ondersteuners en overheden.

  Bronnen

  De kennissynthese is gebaseerd op één type bron: gepubliceerd onderzoek naar cultuurbeoefening in (Caribisch) Nederland. Het betreft gepubliceerd empirisch onderzoek of literatuuronderzoek uit de afgelopen 10 jaar. Hoewel we beseffen dat er meer kennisbronnen zijn, valt kennis die buiten deze kaders valt buiten dit onderzoek. We benoemen dan ook een aantal kennisleemten. We hebben geen aanvullend empirisch onderzoek gedaan.

  Het voornemen is om de kennissynthese periodiek aan te vullen met nieuw gepubliceerd onderzoek. Mogelijk ontbreken in het rapport momenteel ook publicaties uit de afgelopen 10 jaar. We houden ons dan ook aanbevolen voor suggesties van gepubliceerd onderzoek dat in de kennissynthese nog niet is beschreven, zowel publicaties uit de afgelopen 10 jaar als nieuw verschenen studies.

  Onderzoeksvraag

  De gepubliceerde onderzoeken die in dit rapport zijn opgenomen en beschreven geven (een deel van) een antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

  Wat zijn belangrijke bevindingen uit de recente onderzoeksliteratuur over cultuurbeoefening in Nederland en Caribisch Nederland, over de ontwikkelingen van cultuurbeoefening in de afgelopen tien jaar?

  Kennissynthese infographic
 • Algemeen

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Arno Neele
  Arno Neele
  Functie: Specialist Onderzoek
  Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
  arnoneele@lkca.nl
  030 711 51 07
  Luud Goossens
  Luud Goossens
  Functie: Specialist Onderzoek
  Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
  luudgoossens@lkca.nl
  030 711 51 27
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel