Kennispagina programma School en Omgeving

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het programma School en Omgeving heeft als doel kansengelijkheid onder kinderen te vergroten door het stimuleren van een verrijkt schoolaanbod. Op deze kennispagina lees je alles over het programma, de uitvoering ervan, kansen die wij zien voor cultuur in het buitenschoolse, en we delen interessante publicaties.

Op deze kennispagina lees je:

Het programma School en Omgeving is medio 2022 gestart met het doel om kansengelijkheid onder kinderen te vergroten. Kinderen leren veel op school, maar hun ontwikkeling stopt niet zodra ze de schooldeur uitlopen. Kinderen leren óók wanneer ze naar de sportclub gaan, een instrument bespelen, als ze samen theater maken in de wijk of een museum bezoeken in een andere stad.

Idealiter krijgt ieder kind deze mogelijkheden, maar in de praktijk is dit niet zo. Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan het aanbod in de buurt ontbreken, kunnen de financiële middelen in het gezin ontbreken, et cetera.

Subsidieregeling verlengd (2023-2025)

Het programma School en Omgeving kende in 2022 een vliegende start. Alleen samenwerkende coalities van scholen, gemeenten en andere partijen rondom een school of wijk met een programma van activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren, konden via de scholen een aanvraag doen. In 2022 kregen in totaal 128 coalities steun vanuit de subsidieregeling School en Omgeving. Het gaat om coalities die al activiteiten hebben en dit kunnen intensiveren (voorlopers), coalities die nog een beperkt aanbod en bereik hebben (doorgroeiers) en coalities die de intentie hebben samen een programma op te stellen (starters). Alleen coalities van scholen met leerlingen met de hoogste onderwijsachterstandsscores konden een aanvraag doen.

De subsidieregeling is met twee jaar verlengd (2023-2025) waardoor coalities opnieuw een aanvraag konden indienen in augustus/september 2023. De verlengde regeling is behalve voor scholen die al aan het programma meedoen, ook bedoeld voor nieuwe scholen die de hoogste achterstandsscores kennen en samen (willen) werken in een coalitie. De regeling maakt specifiek onderscheid tussen nieuw deelnemende coalities (categorie A) en al deelnemende coalities (categorie B). De laatste groep krijgt uiterlijk eind 2023 uitsluitsel over hun subsidieaanvraag, de eerste groep uiterlijk eind januari 2024. In november 2025 moeten zij verslag doen van het verloop van hun programma’s.

Hoe het verloop daarna is hangt af van verdere besluitvorming van een nieuw kabinet. Het programma is in eerste instantie opgezet voor drie jaar, de financiering is al wel structureel in de onderwijsbegroting geregeld. De uitvoering van het programma is ondergebracht bij de Gelijke Kansen Alliantie.

Naar tabblad ‘Over het programma’
Naar tabblad ‘Uitvoering’
Naar tabblad ‘Kansen voor cultuur’
Naar tabblad ‘Verder lezen’

Foto in header: © Anna van Kooij Bibliotheek Utrecht, Opening Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, 2019

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Piet Hagenaars 23-02-2023

De link naar het tabblad 'Kansen voor cultuur' werkt niet. Jammer. Is dat te herstellen?

reageer
Bert Schoones 23-02-2023

Dank Piet, is nu hersteld!
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Max van Alphen (hij/hem/zijn)
Max van Alphen (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
maxvanalphen@lkca.nl
06 15 40 99 39
Emma Staals
Emma Staals
Functie: Trainee Cultuureducatie
emmastaals@lkca.nl
030 - 711 51 13
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel