Kennispagina programma School en Omgeving

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Het programma School en Omgeving wil samenwerkingsverbanden stimuleren om zo een verrijkte schooldag te organiseren. Kinderen worden dan niet enkel onderwezen in de kernvakken, maar komen daarnaast in aanraking met een ruim buitenschools aanbod.

Voorlopers, doorgroeiers en starters

Binnen het programma School en Omgeving is in het eerste jaar ruimte voor 130 coalities, oftewel: samenwerkingsverbanden. Deze zijn onder te verdelen in drie groepen: voorlopers, doorgroeiers en starters.

 • Voorlopers zijn coalities met een stevig bestaand programma die door de deelname aan het programma School en Omgeving hun bestaande activiteiten kunnen intensiveren en/of uitbreiden. Voorlopers doen actief mee aan kennisopbouw en -deling, en werken mee aan een structurele opzet van de rijke schooldag.
 • Doorgroeiers zijn goed op weg om een programma neer te zetten, maar kunnen zich nog niet als voorloper classificeren.
 • Starters hebben de ambitie om een rijke schooldag met een lokale coalitie te realiseren, maar hoeven nog geen samenwerkingspartner(s) of plan te hebben.

  Door deze samenwerkingen krijgen kinderen de kans om hun talenten en voorkeuren te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Het programma School en Omgeving richt zich specifiek op gebieden in Nederland met een verhoogd aantal kinderen met een achterstandspositie*. Deze kinderen krijgen minder kansen dan het gemiddelde kind in Nederland.

  Naast het stimuleren van samenwerkingsverbanden om een verrijkte schooldag te organiseren, wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een model ontwikkelen om in de toekomst goedlopende coalities op te tuigen. De overheid volgt de komende periode de voorlopers om samen kennis te generen voor dit model. Het doel is om met dit model in de toekomst coalities te starten en rijke schooldagen te organiseren.

  De visie van School en Omgeving is niet nieuw. Verschillende initiatieven uit het verleden hebben geleid naar de intrinsieke waardering van een verrijkte schooldag en hebben samenwerkingsverbanden rondom de school gecreëerd. Het programma School en Omgeving bouwt voort op het idee om een rijke schooldag te creëren, waar alle kinderen, ongeacht hun gezinssituatie of woongebied, aan deel kunnen nemen. Het programma stimuleert op dit moment met name scholen uit achterstandsgebieden**, waar veel kinderen wonen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status***.

  *Deze gebieden worden geselecteerd met behulp van CBS-indicator die onder andere kijkt naar het opleidingsniveau, de herkomst van de ouders en/of verzorgers en de financiële situatie van het gezin.
  ** Met een achterstandsgebied bedoelen wij: een gebied met een bovengemiddeld aantal inwoners met een maatschappelijke, economische en/of sociale achterstand.
  *** Voor het bepalen van iemands sociaal economische status wordt gekeken naar opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.

  Andere voorbeelden met dezelfde visie zijn onder andere:

 • De Brede School: stimuleert samenwerking met diverse partijen
 • Integrale Kindcentra (IKC): onderwijs en buitenschoolse opvang werken samen en zoeken naar samenwerking in de omgeving
 • Commissie Dagarrangementen: kinderen kunnen hier de hele dag terecht doordat school en naschoolse opvang samenwerken.

  Meer weten over hoe een schooldag verrijkt kan worden? Lees dan:

 • Cultureel Kapitaal artikel ‘Gelijke kansen voor alle kinderen: door leren op school én om de hoek’ door Sanne Scholten en Yuri Matteman

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (1)
  Piet Hagenaars 23-02-2023

  De link naar het tabblad 'Kansen voor cultuur' werkt niet. Jammer. Is dat te herstellen?

  reageer
  Bert Schoones 23-02-2023

  Dank Piet, is nu hersteld!
  Vriendelijke groet, Bert

  reageer
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Ronald Kox (hij/hem/zijn)
  Ronald Kox (hij/hem/zijn)
  Functie: Specialist Cultuureducatie
  Expertise: curriculumontwikkeling
  ronaldkox@lkca.nl
  030 711 51 42
  Max van Alphen (hij/hem/zijn)
  Max van Alphen (hij/hem/zijn)
  Functie: Specialist Cultuureducatie
  maxvanalphen@lkca.nl
  06 15 40 99 39
  Emma Staals
  Emma Staals
  Functie: Trainee Cultuureducatie
  emmastaals@lkca.nl
  030 - 711 51 13
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel