Interactie en inclusie – Trendrapport museum- en erfgoededucatie 2019

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Op welke manier proberen musea en erfgoedinstellingen tal van doelgroepen aan zich te binden? Welke prioriteiten stellen educatoren en wat willen zij met hun inspanningen bereiken? Wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie werken zij allemaal samen? Welke invloed heeft het programma Cultuureducatie met kwaliteit gehad op hun werkzaamheden en de vernieuwingen binnen het vak CKV? Op deze en nog heel veel meer vragen vind je antwoorden in het nieuwe Trendrapport museum- en erfgoededucatie.
Frans Hals Museum – Foto: Mo Schalkx (detail)

Kijk de presentatie terug:

Direct gratis bestellen?

Je kunt de pdf downloaden via de knop in de linkerkolom. Wil je een (gratis) gedrukt exemplaar ontvangen? Vul dan het bestelformulier in. De publicatie wordt dan opgestuurd.

Voor de vijfde keer

Ongeveer iedere tien jaar verschijnt er een nieuw trendrapport waarin de laatste ontwikkelingen worden beschreven op het gebied van museum- en erfgoededucatie. Dit onderzoek is al weer de vijfde editie. Zo kan telkens worden vergeleken of de positie van educatoren verbeterd is ten opzichte van de vorige keer, welke verschuivingen hebben plaatsgevonden wat betreft doelgroepen, doelen, financiën en samenwerkingspartners en welke invloed het overheidsbeleid heeft gehad.

Een vragenlijst

In het najaar van 2019 is een enquête uitgezet naar alle musea en erfgoedinstellingen die educatie tot hun taak rekenen. De vragen zijn zoveel mogelijk identiek gehouden aan de vragen die tijdens de vorige trendonderzoeken zijn gesteld, zodat vergelijking mogelijk is. De uitkomsten van deze enquête vind je in het eerste deel van de publicatie.

30 interviews

Het tweede en meest omvangrijke deel geeft meer gedetailleerde informatie over de achtergronden en resultaten van het educatiebeleid. In 30 musea en erfgoedinstellingen verschillend van grootte, locatie en collectie zijn diepte-interviews gehouden met de personen die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van het publiek. Zij vertellen openhartig over hun werkzaamheden: hun motieven, hun dromen en welke hobbels zij op hun weg tegenkomen.

Informatie en inspiratie

Deze publicatie is bedoeld voor al diegenen die zich met museum- en erfgoededucatie bezig (willen) houden. Het biedt een schat aan informatie over de wijze waarop collega’s hun werk aanpakken. Hoe zij het onderwijs benaderen en welke inspanningen zij verrichten om in contact te komen met bijvoorbeeld zorginstellingen. Welke verwachtingen zij hebben van hun rondleiders en publieksbegeleiders en op welke wijze zij hen proberen bij te scholen.

Interactie en inclusie

Zoals de titel van de publicatie al aangeeft hebben de woorden ‘interactie’ en ‘inclusie’ zich in het afgelopen decennium een stevige positie weten te verwerven in de museum- en erfgoedsector. Er is geen instelling meer te vinden die geen interactie wil met zijn publiek. En dat publiek moet dan ook zo divers en veelomvattend zijn als mogelijk is. Niemand zou zich buitengesloten moeten voelen. Maar dit mooie streven is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je ervoor dat je met – meestal – minimale middelen en formatie toch iedereen zich welkom en begrepen voelt in jouw instelling? De meeste respondenten geven aan dat zij nog lang niet bereikt hebben wat ze zouden willen. Zij vertellen op welk punt zij zich op dit moment ongeveer bevinden en hoe zij in de toekomst hun ideaalbeeld verder denken te realiseren.

Samenvatting, conclusies en reflecties

Lees ook de samenvatting inclusief reflecties op het rapport door Valentijn Rambonnet, Herman van Gessel en Marlous van Gastel (docenten cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie) en Aspha Bijnaar, initiatiefnemer van Musea bekennen kleur en algemeen directeur van de EducatieStudio.

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.2 / 5. totaal 6

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Joost Groeneboer
Joost Groeneboer
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuur- en erfgoedinstellingen,diversiteit en inclusie
joostgroeneboer@lkca.nl
030 711 51 25
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel