Kennispagina programma School en Omgeving

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Kansen voor cultuur en samenwerking in het buitenschoolse

Het programma School en Omgeving geeft een positieve impuls om samenwerkingsverbanden rondom de school op te tuigen en een rijke schooldag aan te bieden voor kinderen in specifieke gebieden.

In de handreiking Basis voor Cultuureducatie werd in 2016 al geconstateerd dat scholen te verschillend zijn om ieder kind dezelfde ontwikkeling te bieden. Een rijke schooldag kan ervoor zorgen dat kinderen in contact komen met nieuwe disciplines en ervaringen. Hier kan, naast cultuur, bijvoorbeeld ook sport en natuur bij betrokken worden. Een rijke schooldag zorgt ervoor dat alle kinderen in Nederland kansen krijgen aangereikt om zichzelf zo optimaal en breed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

LKCA heeft als doelstelling om cultuur beschikbaar te maken voor iedereen; ook voor wie het niet vanzelfsprekend is. Omdat het programma School en Omgeving zich nu nog niet op álle kinderen in Nederland richt, zien wij nog wel een aantal kansen voor de toekomst:

Op dit moment is het programma School en Omgeving er niet op ingericht om alle kinderen in Nederland te bereiken. Het programma richt zich nu uitsluitend op scholen in achterstandswijken, met het doel om meer kansen te creëren voor deze groep kinderen. Het is goed dat deze groep extra aandacht krijgt, maar het creëert niet een gelijke basis voor alle kinderen in Nederland. Kinderen die minder kansen krijgen, maar níet in geselecteerd gebied wonen, zullen nu niet betrokken worden. Hierdoor is de kennis die wordt opgedaan over het creëren van een model voor samenwerkingsverbanden beperkt. Het model dat het ministerie wil ontwikkelen focust zich enkel op de uitzonderingspositie van achterstandsgebieden en is hierdoor in de huidige vorm niet compleet.
Op dit moment doet ongeveer 50% van de voorlopers ‘iets’ aan cultuur, waarbij iets meer dan 10 penvoerders van Cultuur met Kwaliteit betrokken zijn. Er ligt dus een grote kans voor CmK penvoerders en culturele instellingen om zich aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden. Het is mogelijk om binnen de regeling later aan te sluiten bij een coalitie. Wil je weten hoe kunst- en cultuureducatie kunnen bijdragen aan gelijke kansen in Cultuureducatie met Kwaliteit? Lees dan de publicatie ‘Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie en -educatie’.
De regeling School en Omgeving richt zich uitsluitend op het aanzetten tot het creëren van samenwerkingsverbanden. Vanuit de regeling moet op z’n minst één school, één maatschappelijke organisatie én de gemeente betrokken zijn. Voor de rest zijn er geen eisen verbonden aan de invulling van het samenwerkingsverband. De gemeente wordt betrokken als overkoepelende partij die overzicht heeft over verschillende organisaties die interessant kunnen zijn voor de coalitie. Dit zorgt ervoor dat culturele instellingen (en ook sportclubs, natuurorganisaties en andere relevante instanties) niet betrokken hoéven te worden bij het vormen van een coalitie voor het ontwikkelen van een rijke schooldag. Om een schooldag zo rijk mogelijk te maken is het natuurlijk wel van belang dat ze aansluiten. Hoewel er wordt samengewerkt om een rijke schooldag te organiseren, is er geen maatstaaf hoe rijk deze dag eruit gaat zien.
Naast de rijkheid van de dag is de kwaliteit van de aangeboden projecten ook niet vastgelegd. Hierdoor ontstaan er verschillende kansen voor culturele instellingen om aan te sluiten en deze kwaliteit te waarborgen. LKCA heeft samen met verschillende partners, waaronder het FCP en verschillende intermediairs, een goedwerkend systeem rondom cultuureducatie opgebouwd. Door programma’s zoals Cultuureducatie met Kwaliteit, en het opleiden van interne cultuurcoördinatoren, is het niveau van cultuuronderwijs in Nederland gestegen. Het is belangrijk dat deze kennis wordt meegenomen binnen het creëren van een rijke schooldag. Cultuuronderwijs moet namelijk niet gezien worden als ‘leuk voor erbij’, of enkel als buitenschoolse activiteit worden benaderd. De handreiking Basis voor Cultuureducatie laat zien hoe cultuureducatie positief bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. En dat dit middels vakintegratie kan zorgen voor verdieping binnen de kernvakken en andere kennisdomeinen.
Het is van belang dat de organisaties goed gaan samenwerken, zodat kinderen daadwerkelijk een uitgebreid pallet aan kwalitatieve ervaringen krijgen aangereikt. Dat ze gebruik kunnen maken van huiswerkbegeleiding, maar ook leren buitenspelen, natuur ontdekken, sporten kunnen uitproberen en in aanraking komen met cultuur. Oftewel: dat het binnenschoolse positief wordt aangevuld door het buitenschoolse, en elkaar niet vervangt. Om buitenschoolse organisaties handvatten te geven om samen te werken met andere buitenschoolse organisaties, is De Nationale Jeugdcoalitie gevormd. LKCA vormt samen met partners (Jeugdfonds Sport & Cultuur, Kunstbende, NJi, NOC*NSF, Scouting Nederland, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Sport & Gemeenten, Vereniging van Openbare Bibliotheken, LOS, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Stichting Jantje Beton) het samenwerkingsverband De Nationale Jeugdcoalitie. Het doel is om een brede samenwerking tussen organisaties te organiseren en kennis te verzamelen.

Ook interessant:

 • Rol programma Cultuur met Kwaliteit in de rijke schooldag? (inhoudelijke terugkoppeling LKCAtelier, 13 oktober 2022)
 • Rijke schooldag biedt meer kansen voor álle kinderen (inhoudelijke terugkoppeling LKCAtelier, 7 april 2022)

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (1)
  Piet Hagenaars 23-02-2023

  De link naar het tabblad 'Kansen voor cultuur' werkt niet. Jammer. Is dat te herstellen?

  reageer
  Bert Schoones 23-02-2023

  Dank Piet, is nu hersteld!
  Vriendelijke groet, Bert

  reageer
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Ronald Kox (hij/hem/zijn)
  Ronald Kox (hij/hem/zijn)
  Functie: Specialist Cultuureducatie
  Expertise: curriculumontwikkeling
  ronaldkox@lkca.nl
  030 711 51 42
  Max van Alphen (hij/hem/zijn)
  Max van Alphen (hij/hem/zijn)
  Functie: Specialist Cultuureducatie
  maxvanalphen@lkca.nl
  06 15 40 99 39
  Emma Staals
  Emma Staals
  Functie: Trainee Cultuureducatie
  emmastaals@lkca.nl
  030 - 711 51 13
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel