Kwaliteitskader Kunstzinnige Oriëntatie

Onderzoek kwaliteit kunstzinnige oriëntatie
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Iedereen die bij het basisonderwijs betrokken is, van het ministerie van OCW, via schoolbestuur, leerkracht en leerling tot de ouders van schoolgaande kinderen, heeft een mening over de kwaliteit van het onderwijs.

Zo ook over de kwaliteit van de afzonderlijke leergebieden, zoals kunstzinnige orintatie. Maar wat is kwaliteit? Om alle betrokkenen bij het leergebied kunstzinnige orintatie te ondersteunen ontwikkelde het LKCA een kwaliteitskader.

Kerndoelen onvoldoende basis voor kwaliteit

De overheid maakt in de vorm van kerndoelen voor alle leergebieden duidelijk wat zij van het primair onderwijs verwacht. Desondanks blijkt dat er nog maar weinig scholen beschikken over een doortimmerd leerplan voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Ook zijn er nog weinig concrete leerlijnen, kwaliteitskaders en kwaliteitscriteria waarmee schoolbesturen de schoolvakken in dit leergebied op hun scholen kunnen vormgeven en monitoren. Gegevens over het niveau van het onderwijs in deze vakken zijn er evenmin.  

Behoefte aan definitie en kaders

Door het ontbreken van kwaliteitscriteria, kan ook de Inspectie van het Onderwijs weinig zeggen over de kwaliteit – in de zin van opbrengsten – van kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. De Inspectie heeft dan ook behoefte aan een definitie van kwaliteit als het gaat over door leerlingen te bereiken resultaten, over het onderwijsaanbod en over het onderwijsproces.
Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs heeft zich over deze vraag gebogen en deze ter advies voorgelegd aan het LKCA. In vervolg hierop heeft het LKCA de taak op zich genomen te onderzoeken hoe een kwaliteitskader eruit zou kunnen zien. Het doel daarbij was om indicatoren vast te stellen waarmee de effectiviteit van leeraanbod en leerproces bepaald kan worden, waardoor inzicht verkregen wordt in leeropbrengsten. Het LKCA heeft zich voor dit kwaliteitskader in eerste instantie gericht op de leergebieden muziek en beeldend, omdat die op dit moment in de school het meest voorkomen.

Praktisch instrument

Het kwaliteitskader van het LKCA beantwoordt de meest praktische en basale vragen over goed onderwijs. Scholen kunnen dit gebruiken om hun cultuuronderwijs vorm te geven en te monitoren. Het kwaliteitskader is ook te gebruiken om te bepalen waar de leerkracht staat: kan hij de door de school gekozen doelstellingen bij de leerlingen realiseren of moet hij daarbij op een zeker punt de hulp van een vakspecialist en/of de culturele omgeving van de school inroepen?

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel