Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie

Kennissynthese
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Een onderbouwing vanuit onderzoek voor penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit om plannen te maken voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. In het kader van de gelijke kansen richt de regeling zich ook op het bereiken van scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen.

Scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan Cultuureducatie met Kwaliteit, hebben in de meeste gevallen een hoge achterstandsscore. Of ze hebben leerlingen minder culturele mogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld vanwege een schrale culturele omgeving. De verbinding van de binnen- en buitenschoolse activiteiten wordt om meerdere redenen van belang geacht om kansengelijkheid te vergroten.

De synthese biedt op basis van desk research inzicht in en handvatten voor de bijdrage van kunst- en cultuureducatie/-participatie aan het vraagstuk van gelijke (onderwijs)kansen. Met speciale aandacht voor het vergroten van (gelijke) kansen voor leerlingen en scholen die worden gekenmerkt door een hoog risico op onderwijsachterstand.

We hebben deze synthese laten uitvoeren om penvoerders onderbouwing te bieden vanuit onderzoek voor het eigen denken, handelen en plannen maken rond het thema kansengelijkheid.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Vera Meewis
Vera Meewis
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: Cultuureducatie met Kwaliteit,onderzoek
verameewis@lkca.nl
030 - 711 51 68
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel