Nieuw: De Nationale Jeugdcoalitie

Samen met partners realiseren we cultuur, jeugdwerk, natuur en sport voor iedereen.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Sinds vorig jaar werkt LKCA met diverse partijen aan een coalitie voor de jeugd. Met partners als het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Kunstbende, NJi, NOC*NSF, Scouting Nederland, Sociaal Werk Nederland en Stichting Jantje Beton realiseerden we een samenwerkingsverband onder de naam De Nationale Jeugdcoalitie. Samen trekken we op richting Rijksoverheid, in kennisverzameling en in praktische realisatie van de ambities van de coalitie. Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op in ons gezamenlijke geschreven position paper.

Door cultuur, jeugdwerk, natuuractiviteiten en sport ontwikkelen kinderen en jongeren vaardigheden voor het leven. Daarnaast brengen deze activiteiten hen plezier en uitdaging. Door zich breed te ontwikkelen en anderen te ontmoeten bouwen kinderen en jongeren sociaal, mentaal en fysiek kapitaal op. Dit maakt zorg minder vaak nodig en het draagt bij aan een veerkrachtige samenleving en een gezonde generatie in 2040. Samen agenderen we een brede ontwikkeling van de jeugd in landelijk en gemeentelijk beleid.

Aanleiding

De pandemie heeft laten zien wat het ontbreken van georganiseerde activiteiten door verenigingen  en mogelijkheden om initiatieven uit te voeren doet met kinderen en jongeren. Hun mentale, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling stond vrijwel stil. De identiteitsontwikkeling raakte in een crisis. Ook is de kansenongelijkheid benadrukt tussen kinderen en jongeren die vrijetijdsbesteding en een brede ontwikkeling van huis uit meekrijgen (en in aanraking bleven met cultuur, natuur en sport) en kinderen en jongeren die hiervoor afhankelijk zijn van projecten via school of welzijn (die voor langere tijd wegvielen). Sociale en psychische[1] problemen namen toe, vooral onder jongeren. Velen waren vermoeider en bewogen minder.[2] Ook nu alles weer mag, zien we dat niet alle kinderen en jongeren terugkeren naar deze activiteiten.

Sportvoorzieningen, scoutinggroepen, jongerencentra, buurthuizen, cultuurcentra, (jeugd)verenigingen en scholen: allemaal waren ze voor langere tijd gesloten. Ontwikkeling, uitdaging, plezier en ontmoeting op school en in de vrije tijd is meer dan een kers op de taart, het draagt aantoonbaar bij aan de fysieke, sociale en mentale gezondheid en heeft een preventieve werking in een individualiserende maatschappij.[3] Door activiteiten op school en in de vrije tijd hebben kinderen en jongeren plezier en ontwikkelen zij weerbaarheid, wordt brede ontwikkeling gestimuleerd, eenzaamheid vermindert, sociale cohesie vergroot, ontspanning gebracht en wordt soms zelfs een beter alternatief geboden dan zorg. Uit businesscase van VWS blijkt dat inzet van bijvoorbeeld jongerenwerk de zorg zo’n 45 miljoen euro scheelt[4].  

Krachtenbundeling

Gemeenten en maatschappelijke organisaties staan voor de opgave de ontwikkeling van kinderen en jongeren te faciliteren en zorg te bieden. Kinderen en jongeren verdienen aandacht voor een brede ontwikkeling in al hun leefomgevingen; de een bloeit beter op school, de ander vooral daarbuiten, de een vooral via aanbod van instellingen of initiatieven, de ander juist door zelf te kunnen bepalen. Ook de Rijksoverheid, scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties hebben hierin een rol. Door een integrale benadering kunnen we een steviger aanbod voor alle kinderen realiseren én is er tegelijkertijd maatwerk mogelijk. Landelijke en lokale samenwerking tussen domeinen is noodzakelijk om kansengelijkheid te bevorderen[5]. Dit begint bij onszelf én de overheden.

De nationale Jeugdcoalitie ontwikkelt daarom:

  1. Een pedagogische ontwikkelagenda. Een foto van de stand van zaken van de pedagogische basiskwaliteiten binnen de cultuur-, sport- en natuursector en het jeugdwerk. Antwoorden op de vragen wat er minimaal nodig is om de brede ontwikkeling, sociale veiligheid en het plezier van alle jeugd te waarborgen en de (pedagogische) kwaliteit en het plezier van het kader te verhogen.
  2. Een kennisagenda over lokale samenwerking. Hoe kunnen wij onze achterban, professionals en vrijwilligers in de cultuur, jeugdwerk, natuur en sport, enthousiasmeren om samen te werken in formele (sport- en preventieakkoorden) en informele netwerken zodat alle jeugd de kans krijgt zich breed te ontwikkelen.
  3. Verbreding van de nationale Jeugdcoalitie met maatschappelijke partners die staan voor een brede ontwikkeling van alle jeugd via cultuur, jeugdwerk, natuur en sport.

Van de Rijksoverheid vragen wij:

  1. Integraal en interdepartementaal beleid vanuit OCW, VWS en SZW in de rijke schooldag. Stimuleer gemeenten en scholen dat zij samenwerken met maatschappelijke partners in de wijk (cultuur, jeugdwerk, natuur en sport) door een aanpassing van de financiële steun én van wettelijke kaders die een integrale benadering en duurzame samenwerking voor een brede ontwikkeling van alle jeugd in de weg staan.
  2. Integraal en interdepartementaal beleid vanuit OCW, VWS en SZW over positieve gezondheid en duurzaam fysiek, sociaal, en mentaal welbevinden. Richt het Steunpakket Welzijn Jeugd Inclusief, het Nationaal Plan Onderwijs en het Nationaal Preventieakkoord zo in dat gezondheidsbevordering en een brede ontwikkeling van alle jeugd wordt verankert als maatschappelijke noodzaak voor en gezonde generatie in 2040 en om een latere zorgvraag te voorkomen.
  3. Een intersectorale Human Capital Agenda[6] waardoor de cultuur-, natuur-,  sportsector en het jeugdwerk verder kunnen professionaliseren (toerusten op (sociale) pedagogiek, groepsdynamiek, (veilig) positief opvoedklimaat) en die tevens een antwoord geeft op de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg, welzijn, onderwijs, en kinderopvangsector.

Literatuur

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Manager Externe Relaties, Leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek, Beleid en Code D&I
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 711 51 70
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel