Subsidies en financiering

Wat zijn de financieringsmogelijkheden voor het mbo als het gaat om cultuureducatie? Sommige mbo’s maken gebruik van innovatie- en excellentiegelden. Deze gelden kunnen binnen de school besteed worden aan onderwijsvernieuwing. Ook projectgelden bij burgerschap en Nederlands kunnen ingezet worden.

En welke subsidieregelingen zijn er? Hieronder een overzicht.