Whitepaper ‘Het belang van creatief vermogen voor mbo-studenten’

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Creativiteit is relevant voor het functioneren op de werkvloer, op school en als mens. De rol van creatieve vermogens in het toekomstige werk lijkt te groeien. In dit whitepaper geven wij een onderbouwing voor het belang van creatief vermogen voor mbo-studenten. Besteedt de mbo-sector voldoende aandacht aan de ontwikkeling van creatieve vermogens van studenten? En wat is de rol van kunst en cultuur daarbij? We kijken mbo-breed en opleiding-overstijgend. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door Onderwijs124 in opdracht van LKCA.

Creatief vermogen en de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voortdurend in ontwikkeling. Dit geldt ook voor alle sectoren van het mbo. De huidige werkenden veranderen sneller en vaker van baan en functie dan vroeger. Mbo’ers zijn hier geen uitzondering op. Dit betekent dat er veel van hen gevraagd wordt: flexibiliteit, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid, drie eigenschappen die behoren tot het creatieve vermogen.

Staatssecretaris Uslu schrijft in haar Meerjarenbrief 2023-2025 ‘De Kracht van creativiteit – Cultuur midden in de samenleving’: ‘Creativiteit is een grote kracht, die we nodig hebben om met alle veranderingen om te kunnen gaan. […] Het omgaan met een complexe en veranderende wereld vraagt om een sterke culturele en creatieve sector. Cultuur kan bijdragen aan de opgaven waarvoor we in Nederland staan.’

Creatief vermogen in het onderwijs

Ook het ministerie van OCW vindt aandacht voor creativiteit in het onderwijs belangrijk. Toenmalig Minister Bussemaker benadrukte in 2013 in haar beleidsbrief ‘Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’ al het belang van creativiteit. Zij schrijft: ‘De kunstvakken in het bijzonder hebben een functie in het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Cultuuronderwijs heeft een rol in de sterk veranderende arbeidsmarkt in de Westerse wereld, waarbij de vraag naar zowel handarbeid als routinematig administratief werk afneemt en die naar niet-routinematige vaardigheden toeneemt. Daarmee groeit het belang van de 21st century skills: het vermogen om in te spelen op veranderingen met creatieve en inventieve oplossingen. Kortom: het vermogen tot innovatie. Creativiteit en innovatie zijn voorwaarden voor de verdere groei van onze kennissamenleving.’

Onderwerpen in dit whitepaper ‘Het belang van creatief vermogen voor mbo-studenten’

 1. Een blik in de toekomst
 2. Creatieve vermogens en de arbeidsmarkt:

  – Kennis is alomtegenwoordig en vraagt om meer dan reproductie
  – Routinematige taken worden geautomatiseerd en maken plaats voor complexe opgaven
  – Creatief vermogen interacteert met en versterkt andere vermogens:

  a) Creatief en innovatief vermogen
  b) Creatief en probleemoplossend vermogen
  c) Creatief en onderemend vermogen
  d) Creatief en kritisch denkvermogen
 3. Creatieve vermogens in het onderwijs algemeen
 4. Creatieve vermogens in het (v)mbo-onderwijs
 5. Creatieve vermogens en cultuureducatie
 6. Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Downloaden

Cover whitepaper 'Het belang van creatief vermogen voor mbo-studenten'

Foto header: ©Phoenix Cultuur_Paul van der Veer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Huub Braam
Huub Braam
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: mbo,onderzoek,voortgezet onderwijs
huubbraam@lkca.nl
06 15 58 73 14
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel