Lesson Study Creatief Burgerschap voor mbo-docenten

Deel dit artikel
Ben jij een mbo-docent die burgerschap en creativiteit wil combineren in de les? Meld je dan aan voor deze 3-daagse Lesson Study Creatief Burgerschap en ontwerp samen met mbo-collega’s een vernieuwende lessenserie die jullie uitvoeren en evalueren in jullie eigen lespraktijk.

Achtergrond

Er is een levendig debat over burgerschapsonderwijs op het mbo, met vragen als: hoe maken we burgerschapsonderwijs betekenisvol en aantrekkelijk? Hoe kunnen we burgerschapsonderwijs aan laten sluiten bij de belevingswereld van studenten? Een optie is om burgerschapsonderwijs te verbinden met kunst- en cultuuronderwijs. Door studenten aan te spreken als ontwerper of creatief maker verdiepen ze zich op een persoonlijke manier in een maatschappelijk thema, en kunnen ze zich op andere manieren uiten dan alleen via taal. Het eigen werk en dat van anderen biedt bovendien mogelijkheden om op een speelse manier kritisch met elkaar in gesprek te gaan, waarbij studenten verschillende perspectieven uitwisselen en zich leren verplaatsen in de ander.

In deze Lesson Study wordt de combinatie van burgerschapsonderwijs met kunst- en cultuureducatie concreet vormgegeven, gebaseerd op het onderwijs ontwerpmodel van lector Emiel Heijnen (lector Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en het onderzoek van Hessel Nieuwelink (lector Burgerschapsonderwijs, Hogeschool van Amsterdam).

De aanpak is gebaseerd op de principes van de Lesson Study: ondersteund door experts doorloopt een groep mbo-docenten gezamenlijk een educatieve ontwerpcyclus, waarbij er onder meer via observaties gekeken wordt hoe studenten de gezamenlijk ontworpen les ervaren. Omdat dezelfde les op verschillende mbo-scholen wordt uitgevoerd, vormen de deelnemende docenten een onderzoeksgroep waarin ervaringen worden gedeeld en besproken.

Wat ga je doen?

Jullie worden uitgedaagd om, onder begeleiding van experts, een lessenserie te ontwerpen rond een maatschappelijk thema waarin burgerschapsonderwijs en kunst en cultuur elkaar ontmoeten. Jullie hebben daarbij drie rollen: educatief ontwerper, docent en onderzoeker. Tijdens dit collectieve proces worden jullie begeleid door onderwijsontwerpers en educatie experts Arida Bandringa (Arts & Science Education) en Ingrid Faas (Burgerschapsonderwijs). Zij ondersteunen jullie met prikkelend bronmateriaal en de ontwikkeling van goede kijk-, maak- en reflectieopdrachten. Resultaat van dit proces is een complete lessenserie met video- en beeldmateriaal.

Deze lessenserie wordt vervolgens ook daadwerkelijk uitgevoerd en geëvalueerd in jullie eigen onderwijspraktijk, waarbij steeds één deelnemer de les uitvoert en de collega-deelnemers observeren. Hierbij worden jullie ondersteund met toegankelijke observatie- en vragenlijsten, die helpen om het verloop van de lessenserie en de bevindingen van je studenten in kaart te brengen.

Tijdens de laatste bijeenkomst worden deze resultaten gezamenlijk besproken en geëvalueerd.
LKCA en de betrokken lectoren verzamelen en analyseren alle onderzoekdata, zodat de opbrengsten van deze Lesson Study in de vorm van een publicatie gedeeld kunnen worden met een breder publiek.

Voor wie?

De Lesson Study is gericht op mbo-docenten die bezig zijn met burgerschapsonderwijs of creatieve, kunst- of ontwerpvakken in het mbo.

Wat levert het op?

  • Je werkt samen met een groep collega-docenten, experts en onderzoekers rond thema’s uit burgerschap en kunst en cultuur op het mbo.
  • Je leert actief te werken met de effectieve methode Lesson Study.
  • Je maakt kennis met vernieuwende manieren om zowel kunst- en cultuuronderwijs als burgerschapsonderwijs vorm te geven.
  • Je ontwerpt gezamenlijk een vernieuwende lessenserie, die je ook daadwerkelijk toepast, waarin burgerschap en creativiteit elkaar ontmoeten. Deze lessenserie is herhaalbaar en later ook door andere collega’s uit te voeren.
  • Je ontvangt een certificaat van deelname als onderdeel van docentprofessionalisering.

Wanneer?

De Lesson Study bestaat uit drie bijeenkomsten. Het certificaat ontvang je alleen als je alle drie de dagen meedoet en de lessenserie uitvoert. De prijs voor de drie bijeenkomsten samen is 75 euro.

  • Woensdag 4 oktober 2023, 10.00-17.00u: Ontwerplab 1
  • Donderdag 5 oktober 2023, 13.00-17.00u: Ontwerplab 2
  • Woensdag 7 februari 2024: 10.00-14.00u: Afsluiting

Eenmalig een account aanmaken

Om je aan te melden heb je een LKCA-account nodig. Met een account kan je je makkelijk en snel aan- of afmelden voor bijeenkomsten.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Huub Braam.

Deze Lesson Study is een samenwerking van Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, CASE Centre for Arts & Sciences Education en LKCA.

Beeld header: Dit zijn onze helden (2020), Malieveld Den Haag, zie ook: www.ditzijnonzehelden.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Deel dit artikel