Cultuur en mensen met een beperking

Mensen met een beperking hebben – net als ieder ander - het recht om zich creatief en artistiek te ontwikkelen. Maar in de praktijk zijn er voor hen nog veel drempels. Culturele organisaties weten dat en willen er steeds vaker wat aan doen. Samenwerking met zorg en welzijn is daarbij essentieel.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Disabled artists in the mainstream
A new cultural agenda for Europe.

De Code Diversiteit & Inclusie
De Code Diversiteit & Inclusie is gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. Het doel is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert.

Kunst inclusief
Artikelen over kunsteducatie voor mensen met een beperking in Cultuur+Educatie.

Theater maken met mensen met een verstandelijke beperking
Artikel op Cultureel Kapitaal over Zure bommen & bonbons: Het eerste handboek voor theater maken met mensen met een verstandelijke beperking.

Unload to Upload
Handleiding voor een inclusieve danspraktijk.

Feiten en cijfers

Participatiemonitor Nivel
Nivel: Participatiemonitor 2008-2016: Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening
Verwey-Jonker Instituut: Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland: omvang, samenstelling en participatie

LKCA-publicaties

Agenda inclusieve podiumkunsten: 2020 – 2024
De Agenda is opgesteld om de podiumkunsten toegankelijk te maken voor én met mensen met een beperking.

Word wie je bent! Ontwikkel je kunstzinnig talent
Veldverkenning cultuurparticipatie chronisch zieke kinderen en jongeren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel