Ruimte voor amateurkunst

Onderzoek naar voorzieningen voor kunstbeoefening
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Kunstbeoefenaars beschikken vaak zelf over de benodigde voorzieningen. Als zij voorzieningen buiten de deur nodig hebben, zijn die doorgaans voldoende voorhanden in de eigen gemeente en zijn ze er tevreden over.

Kenmerken van kunstbeoefenaars

Dit beeld komt naar voren in het rapport Ruimte voor amateurkunst. Met dit rapport wil het LKCA inzicht geven in de kenmerken van kunstbeoefenaars, in wat ze nodig hebben aan voorzieningen, waarvan ze gebruik maken, wat ze ervan vinden en welke aanbieders er zijn. Ook wordt belicht hoe beoefenaars aankijken tegen de ontwikkelingen rond voorzieningen.

Onderzoek naar amateurkunst

De afgelopen jaren deed Kunstfactor (een van de voorlopers van het LKCA) jaarlijks onderzoek naar amateurkunstenaars in Nederland. In april 2013 is opnieuw gekeken welke mensen van 6 jaar en ouder kunst beoefenen. Vervolgens lag de nadruk van het onderzoek op de behoefte aan en het gebruik van voorzieningen, zoals accommodaties, apparatuur, lesmogelijkheden en podia. De uitkomsten van het onderzoek onder individuele kunstbeoefenaars zijn aangevuld met impressies van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nuenen en Venlo.

Vervolgonderzoek

Het voornemen is in 2015 opnieuw de situatie en de dynamiek van voorzieningen voor kunstbeoefening in beeld te brengen en zodoende meer te kunnen zeggen over de ontwikkelingen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel