Gemeentelijk beleid: tips voor het verbinden van cultuur, zorg en welzijn (samenvatting)

Inzichten en handvatten voor gemeentelijk beleidsmedewerkers cultuur die een verbinding willen leggen tussen beleidsdomeinen.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Voor gemeentelijke beleidsmedewerkers cultuur biedt samenwerking met collega’s van zorg en welzijn veel kansen. Bijvoorbeeld kansen om een breder publiek, vooral ook kwetsbare doelgroepen, te bereiken en daarmee een bijdrage te leveren aan maatschappelijke problemen als eenzaamheid en armoede. Bovendien biedt samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn kansen om krachten en budgetten te bundelen. Omgekeerd bieden culturele activiteiten voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein kansen om mensen positief te stimuleren en inspireren.

Hoe pak je zo’n integrale(re) aanpak precies aan en wat komt er allemaal kijken bij een duurzame verbinding tussen beleidsdomeinen? LKCA deed een verkennend onderzoek in dertien gemeenten. Dit leverde inzichten en handvatten voor de praktijk op, die we in deze publicatie hebben samengevat.

In deze samenvatting lees je over:

  • Vijf redenen om cultuur, zorg en welzijn te verbinden
  • Opstarten van de samenwerking
  • Bestendigen van de samenwerking
  • Uitdagingen voor samenwerking

Cultuur, zorg en welzijn in gemeentelijk beleid: het volledige onderzoek

LKCA doet onderzoek als er kennis nodig is voor goed geïnformeerde keuzes of om beleid af te stemmen op de samenleving. Het beeld dat uit de Monitor gemeentelijk beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie (Hageman et al., 2022) naar voren komt, roept vragen op over waarom en hoe gemeenten vanuit hun cultuurbeleid verbindingen leggen met zorg en welzijn.

Ben je benieuwd naar onze onderzoeksopzet, verdieping van de gemeentelijke beleidskaders cultuureducatie en -participatie, het beleidsproces en/of beleidsinstrumenten? Lees dan ons hele onderzoek over het hoe en waarom van verbindingen tussen beleidsdomeinen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid,zorg en welzijn
josefienepoll@lkca.nl
030 711 51 77
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel