Kunstenaars stoppen niet

Onderzoek naar de beroepspraktijk en biotoop van zelfstandige kunstdocenten en artistiek begeleiders
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Kunstenaars stoppen niet, maar de positie van veel culturele zzp’ers is wel precair. Dat schrijven Joop de Jong (Rijksuniversiteit Maastricht) en Johan Kolsteeg (Rijksuniversiteit Groningen) in het recente onderzoek naar de beroepspraktijk en biotoop van zelfstandige kunstdocenten en artistiek begeleiders in Drenthe en Limburg.

Het werk van kunstprofessionals is van grote waarde voor de samenleving. Hoe essentieel kunst is in het leven van vele mensen, bleek eens te meer tijdens de coronapandemie. Tegelijkertijd is de beroepspraktijk van kunstprofessionals, veelal zzp’er, kwetsbaar. Al jaren zijn er zorgen over ontwikkelingen in de cultuursector, waarbij diverse bezuinigingsrondes de infrastructuur verkleinden. Het gevolg is dat meer instellingen met een flexibele schil werken en steeds meer professionals als zzp’ er actief zijn, meer nog dan in andere sectoren gebeurt.

Het is duidelijk: de positie van de kunstprofessional vraagt om verbetering. De onderzoekers doen hiervoor diverse aanbevelingen aan landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, aan culturele organisaties én aan de kunstprofessionals zelf. LKCA zet de onderzoeken uit 2020 en 2021 samen met het veld om in een actieplan.

Uitzending Zembla

Op donderdag 21 oktober stond in een aflevering van Zembla muziekeducatie, de teloorgang van de muziekscholen en de beroepspraktijk van de kunstprofessional centraal. In deze aflevering en in een verdiepend artikel had Zembla de primeur van het nieuwe onderzoek naar de beroepspraktijk van de kunstprofessionals in Drenthe en Limburg.

Het onderzoek ‘Kunstenaars stoppen niet’ gaat over kunstenaars die als zzp’er werken in cultuureducatie en amateurkunst. Het is een vervolg op het onderzoek naar de beroepspraktijk van kunstprofessionals uit 2020:  Arbeidstevredenheid van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders – Prachtig vak in een falende markt.

Foto bovenaan: K&C

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: cultuurparticipatie,voortgezet onderwijs
janvandeneijnden@lkca.nl
030 711 51 58
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel