leerlijnen

Een leerlijn beschrijft per leerjaar wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang tussen verschillende niveaus of onderwijstypes, zoals naar een volgende klas, van primair naar voortgezet onderwijs of van binnen- naar buitenschools. Wat weten we over leerlijnen in het kunst- en cultuuronderwijs?