Analyse leerlijnen Cultuureducatie met Kwaliteit

Analyse leerlijnen Cultuureducatie met Kwaliteit
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Om te kijken hoe het huidige onderwijsaanbod Kunst & Cultuur eruit ziet, analyseerden we een deel van de leerlijnen die zijn ontwikkeld in het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

De analyse bestaat uit generieke uitgangspunten, inhoud, leerdoelen, samenhang met andere leergebieden en structuur.

De leerlijnen met onderwijsaanbod is één van de opbrengsten van CmK. Sinds 2013 zijn deze op lokaal en provinciaal niveau ontwikkeld en in gebruik genomen door scholen in het primair onderwijs. Het aanbod is gestoeld op de huidige set aan kerndoelen.

Onder de noemer Curriculum.nu buigt een groep leraren, schoolleiders en scholen zich momenteel over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. Negen ontwikkelteams, waaronder Kunst & Cultuur, werken in stappen aan deze actualisatie.

Wij maakten deze analyse om kennis uit de praktijk mee te nemen in dit landelijke ontwikkelproces. Ook willen we beter zicht krijgen op de overkoepelende uitkomst van het proces van provinciale en lokale leerlijnontwikkeling binnen CmK. Het resultaat is een overzicht van het huidige onderwijsaanbod op generieke uitgangspunten, inhoud, leerdoelen, samenhang met andere leergebieden en structuur. Door de hoeveelheid data ligt de nadruk in deze analyse op globaal opvallende overeenkomsten en verschillen.

De conclusie gaat in op de verhouding van het huidige onderwijsaanbod en de daarin gebruikte taal tot de nieuwe grote opdrachten en onderliggende visie van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur.

Meer informatie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel