Cultuur+Educatie 49

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Dit nummer van Cultuur+Educatie is gewijd aan recent onderzoek naar intercultureel onderwijs, cultuurdeelname in de Schilderswijk, de geschiedenis van de Haagse Vrije Academie en betere leerplannen voor de beeldende vakken en dramaonderwijs.
Cultuur+Educatie 49

Intercultureel onderwijs

In het openingsartikel rapporteert Lenie van den Bulk over een survey onder schooldirecteuren naar aandacht voor diversiteit en intercultureel onderwijs.  Die aandacht blijkt nauw samen te hangen met de diversiteit van de leerlingpopulatie: hoe diverser, hoe meer aandacht voor intercultureel onderwijs.
Lees het artikel

Cultuur in de Schilderswijk

Cultuurdeelname voor jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is allesbehalve vanzelfsprekend, blijkt uit het artikel van Fia van Heteren. Ze deed onderzoek naar Marokkaanse jongeren in de Haagse Schilderswijk en zag dat deze jongeren vooral deelnemen aan informele activiteiten in de eigen wijk. De meeste cultuur(podia) daarbuiten ervaren ze als te ontoegankelijk en ‘niet voor hen’.
Lees het artikel

Kunstzinnige vrijhaven in de Hofstad

Vrijheid, wars van elke norm, experimenteren, morele vorming en ‘jezelf worden’. De Vrije Academie in Den Haag praktiseerde dit kunstzinnige opleidingsideaal tussen 1947 en 1982 vol overtuiging. Saskia Gras beschrijft in haar artikel de bevindingen van haar promotieonderzoek naar deze bijzondere academie.
Lees het artikel

Betere plannen voor kunstonderwijs

Folkert Haanstra bespreekt twee Duitstalige onderzoeken naar kleurgebruik en ruimte in tekeningen van kinderen van 10-13 jaar. Hij ziet hierin goede aanknopingspunten voor betere en concretere leerplannen voor de beeldende vakken.
Lees het artikel

Karlot Bosch en Cock Dieleman doen in hun bijdrage eveneens aanbevelingen voor een beter onderbouwde lespraktijk, in dit geval het dramaonderwijs op basisscholen. Ze pleiten voor vakoverstijgende leerdoelen die de positieve leereffecten van drama beter benutten.
Lees het artikel

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel