Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie (SLO)

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het Leerplankader voor Kunstzinnige orintatie van SLO is bestemd voor scholen voor primair onderwijs, pabo’s en culturele instellingen. Vanuit het leerplankader ontwikkelde SLO vijf leerlijnen voor de kunstdisciplines en cultureel erfgoed. Deze zijn direct bruikbaar in de klas. Ook is er een handreiking bij het leerplankader voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie (SLO)

Het leerplankader van SLO is een richtinggevend kader voor het ontwikkelen van een leerlijn voor het leergebied kunstzinnige orintatie in het primair onderwijs. Het beschrijft hoe je onderwerpen en thema’s binnen het leergebied kunstzinnige orintatie kunt kiezen. De kerndoelen kunstzinnige orintatie zijn het uitgangspunt. De kunstzinnige vakdisciplines worden specifiek uitgewerkt.
Leerplankader kunstzinnigeorientatie.slo.nl

Van leerplankader naar vijf leerlijnen

Binnen het leerplankader ontwikkelde SLO vijf leerlijnen: voor beeldend, dans, drama, muziek plus een leerlijn voor cultureel erfgoed. Uitgangspunt voor deze leerlijnen is het creatieve proces. Onderdeel van dit proces is dat leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur. Combinaties van kennis, vaardigheden en attitudes noemt men competenties.
Vijf SLO-leerlijnen

Handreiking voor leerlingen met speciale onderwijsbehoefte (SLO)

Bij het Leerplankader ontwikkelde SLO een handreiking voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis die normaal tot moeilijk leren.
Handreiking bij Leerplankader voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte

Eerdere ontwikkelingen: TULE (tussendoelen en leerlijnen)

In 2006 ontwikkelde SLO een handreiking voor docenten: ‘TULE: tussendoelen en leerlijnen’. TULE geeft een beeld van de globale kerndoelen en laat zien hoe je bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van leerlingen en leraren) kunt opdelen over de groepen 1 tot en met 8.
Die verdeling moet je niet zien als onderwijsprogramma, methode, leerlijn of leerplan. TULE geeft gewoon een beschrijving van een mogelijke verdeling over een aantal jaren en geeft daarbij voorbeelduitwerkingen ter inspiratie. Scholen kunnen dan zelf eigen, schoolspecifieke uitwerkingen maken.
TULE: tussendoelen en leerlijnen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel