Cultuur in de kanteling

Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In de aanloop naar de nieuwe cultuurplanperiode (2017-2020) heeft het LKCA relevante vraagstukken en trends genventariseerd.

Op basis hiervan zijn voor de komende periode 18 belangrijke kwesties benoemd. Voor elke kwestie zijn strategische opties geformuleerd, die uitnodigen om na te denken over de beleidsrichting die men wil inslaan.

De strategische verkenning is bedoeld als input voor toekomstig beleid voor alle professionals, bestuurders en beleidsmakers. In de aanloop naar de nieuwe cultuurplanperiode wordt het gesprek over de toekomst samen met de sector voortgezet.

Waarover gaan de 18 kwesties?

  • Plaats en inhoud van cultuuronderwijs 
  • Kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs 
  • Cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs 
  • De culturele omgeving van de school 
  • Cultuureducatie in de vrije tijd 
  • Georganiseerde actieve cultuurparticipatie 
  • Draagvlak en waardering voor cultuureducatie en -participatie in de samenleving

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 1 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel