Conceptadvies herziening vakkenstructuur kunstvakken in het vo

Belangrijke stap in curriculumherziening
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Eind september 2022 presenteerde de werkgroep die door OCW gevraagd was om de vakkenstructuur van de kunstvakken in het vo te vereenvoudigen haar conceptadvies. Het advies is een belangrijke stap in het proces naar een totale herziening van het curriculum. De voorgestelde herziening maakt het naar ons idee ook makkelijker om samen te werken in de regio voor een breed examenaanbod in de kunstvakken.

Update: In april 2023 is het definitieve advies van de werkgroep gepubliceerd door SLO.

De werkgroep staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Paul Rullmann en bestaat uit vertegenwoordigers van de kunstvakverenigingen (VONKC, VLS, VNK-e) en twee curriculum-ontwikkelaars van SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum.

Huidige situatie

Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is voor alle leerlingen van vmbo, havo en vwo een verplicht onderdeel. Daarnaast kunnen ze op veel vo-scholen examen doen in één of meerdere kunstvakken. Daarbij verschillen de mogelijkheden. De ene school biedt andere kunstvakken aan dan de andere school. Als ze wel hetzelfde kunstvak aanbieden, kan de ene school de ‘nieuwe stijl’-variant aanbieden en de andere school de ‘oude stijl’-variant.

Het advies

De belangrijkste elementen van het conceptadvies van de werkgroep zijn:

  • Maak CKV in alle onderwijsvormen onderdeel van het gemeenschappelijk deel en sluit dat af met een schoolexamen. Op havo en vwo is CKV dan ook onderdeel van het combinatiecijfer.
  • Maak vijf kunstvakken (muziek, beeldend, dans, theater en film), met 50% praktijk en 50% theorie. Deze worden afgesloten met een centraal examen.
  • Zorg dat het theoretische gedeelte uit drie onderdelen bestaat: theorie passend bij de kunstdiscipline, kunstanalyse van alle kunstdisciplines en kunsten in context.
  • Zorg voor samenhang en mogelijkheden voor verbinding tussen de vakken en biedt ruimte voor diversiteit en inclusie.

Samenwerken in de regio

Vanuit LKCA juichen we dit conceptadvies toe. Het is goed dat film en nieuwe media een plek krijgen in de bovenbouw. Ook maakt de geadviseerde eenduidigheid in de examenvakken het voor vo-scholen makkelijker om samen te werken op het gebied van de kunstvakken en met elkaar te komen tot een volledig aanbod van alle vijf de kunstvakken in een regio. Zodat leerlingen met interesse en/of talent in de kunstvakken examen kunnen doen in het kunstvak dat het beste bij hen past.

Volgende stap in curriculumherziening

Er was een grote variatie aan mogelijkheden in de huidige situatie. Dat gaf uitdagingen in de uitwerking naar een nieuw curriculum voor heel het primair en voortgezet onderwijs. Hoe laat je cultuuronderwijs in de onderbouw goed aan te laten sluiten op het cultuuronderwijs in de bovenbouw?

Het conceptadvies van de werkgroep voor herziening van de vakkenstructuur zorgt voor duidelijkheid over de inrichting van de bovenbouw. Hierdoor kan er verder gewerkt worden aan de herziening van het curriculum met het eerdere advies van de ontwikkelgroep Kunst & Cultuur.

Update: in april 2023 is het definitieve advies van de werkgroep gepubliceerd door SLO.

Lees verder

Lees meer over onze visie op de kunstvakken in het funderend onderwijs:

Lees hier terug hoe het ook alweer zit met de curriculumherziening:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel