Hoe ontwikkelen culturele instellingen en basisscholen samen een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs?

Proefschrift Fianne Konings
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Hoe kunnen culturele instellingen bijdragen aan doorlopende leerlijn cultuuronderwijs op basisscholen? Fianne Konings onderzocht dit in haar proefschrift, met Cultuur in de Spiegel als theoretisch kader. Zij ontwikkelde tijdens haar onderzoek een analyse-instrument, richtlijnen en een ontwerp- en evaluatieaanpak.

Conclusie onderzoek

Konings concludeert dat culturele instellingen kunnen bijdragen aan doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs, maar dat zij dit niet altijd doen. Daarnaast kan hun bijdrage groter zijn wanneer:

  • culturele instellingen en scholen planmatiger cultuuronderwijs ontwerpen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  • culturele instellingen vanuit hun eigen rol en expertise (intermediair, producent en distributeur) van betekenis zijn voor scholen.

Analyse-instrument

Met het analyse-instrument kunnen culturele instellingen en scholen de inhoud van en de afstemming over cultuureducatief aanbod onderzoeken en evalueren. De uitkomst geeft inzicht in of, wat en hoe een culturele instelling bij kan dragen aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs op een of meerdere scholen.

Richtlijnen

Konings gebruikte het analyse-instrument in vijf casestudies. De analyses resulteerden in zes richtlijnen voor culturele instellingen en scholen om samen een leerlijn cultuuronderwijs te ontwerpen.

Inhoudelijke richtlijnen

  • Maak keuzes in onderwerp, basisvaardigheden en mediale vaardigheden.
  • Sluit aan bij het kennen en kunnen van de leerlingen op het gebied van onderwerp, basisvaardigheden en media.
  • Formuleer doelen voor de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van onderwerp, basisvaardigheden en media.

Richtlijnen voor afstemming

  • Baseer de afstemming tussen culturele instelling en scholen op bovenstaande inhoud.
  • Houdt bij de afstemming rekening met de doelstellingen, belangen en expertises van de verschillende betrokkenen.
  • Een gezamenlijk document met inhoud en doelen ligt ten grondslag aan de afstemming tussen scholen en culturele instellingen, om de ontwikkeling bij leerlingen te kunnen evalueren en beoordelen.

Ontwerp- en evaluatiesystematiek

Met behulp van een aanpak voor ontwerp (Understanding by Design en Cultuur in de Spiegel) en evaluatie (Leerplankundige criteria) formuleer je samen de bovengenoemde inhoud en doelstellingen. Dit geeft een beeld van wat de leerlingen moeten kennen (begrijpen) en kunnen (doen). En je kunt achtjarige trajecten ontwikkelen en evalueren.

Blik op de toekomst

Wat kan er volgens Konings nog meer beter? Scholen en instellingen zouden nog meer systematisch en theoretisch gefundeerd kunnen samenwerken. Zij verwacht dat het cultuuronderwijs dan (op termijn) nog beter kan aansluiten op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen.

Lees meer

Lekenpraatje Fianne Konings

Let op: deze video is niet ondertiteld door LKCA. Wij streven ernaar om alle online video’s te ondertitelen, maar voor video’s van externen kunnen wij dat helaas niet realiseren. In YouTube kun je wel de automatisch gegenereerde ondertiteling aanzetten. Klik rechtsonder op ‘cc’.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Frank Oude Weernink 19-12-2023

Hallo Fianne,
Ik ben Werkzaam voor Amphion Cultuurbedrijf in Doetinchem.
Wij werken met een groep kunstdocenten die we een aantal trainingen pj geven. Eind februari gaat dat over leerlijnen. Zouden wij een keer (telefonisch) kunnen afspreken om te kijken of je wat voor ons zou kunnen betekenen in de vorm van een training.

Groet Frank.

reageer
Ronald Ko 20-12-2023

Beste Frank, als je mij een mail stuurt zal ik zorgen dat deze bij Fianne terecht komt. Vriendelijke groet, Ronald Kox (ronaldkox@lkca.nl)

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel