Coronasteun voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Minister Van Engelshoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer de 414 miljoen euro aan coronasteun voor de culturele sector uitgewerkt. Onderdeel van dit tweede steunpakket is 150 miljoen euro voor gemeenten om daarmee de lokale infrastructuur te ondersteunen.

Bovenop die 150 miljoen euro komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK. Dat geld ontvangen de gemeenten al met de decembercirculaire. Dat is positief omdat gemeenten het geld snel tot hun beschikking hebben. Maar het vraagt ook om alertheid omdat de middelen ook aan andere dingen uitgegeven kunnen worden, ondanks het verzoek van de minister om het echt aan cultuur te besteden.

Inzet coronasteun in de gemeente

Het is nodig om de lokale politiek te activeren om er zo voor te zorgen dat het geld uit het steunpakket ook echt aan cultuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie wordt besteed. Lokale politici (gemeenteraadsleden) hebben de mogelijkheid om schriftelijk en mondeling vragen te stellen aan de wethouder. De wethouder is verantwoordelijk voor de besteding van extra financiële steun.

Om gemeenteraadsleden te helpen, hebben wij alvast een aantal vragen voorbereid. Ook hebben we een boodschappenlijstje samengesteld met ideeën over hoe de coronasteun lokaal kan worden ingezet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Download

Extra geld voor het onderwijs

Samen met minister Slob schreef minister Van Engelshoven ook nog een brief over 210 miljoen euro voor het onderwijs om extra hulp in te schakelen in deze coronatijd. Die hulp is nodig om opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken. Zo kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen of gastlessen voor bijvoorbeeld sport, techniek of cultuur mogelijk maken. Schoolbesturen kunnen vanaf 2021 dit geld aanvragen.

In een gezamenlijke brief (dd. 23 februari 2021) wijzen landelijke organisaties op het belang van cultuuronderwijs in en na coronatijd. De brief volgde naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs dat door de ministers Slob en Van Engelshoven op vrijdag 17 februari werd gepresenteerd.

Andere relevante maatregelen

Het tweede steunpakket bevat nog een aantal financiële maatregelen die wellicht interessant zijn voor de culturele sector:

  • 4 miljoen euro voor het scholingsprogramma Permanente Persoonlijke Ontwikkeling (PPO);
  • 11,5 miljoen euro om positief beoordeelde aanvragen bij landelijke fondsen, waaronder Fonds voor Cultuurparticipatie, een half jaar overbruggingsubsidie toe te kennen;
  • 5 miljoen euro voor fieldlabs om de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector te vergroten.

Lees ook

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel