De positieve invloed van cultuur op mentale gezondheid

Tijdens de European Mental Health Week staan we extra stil bij mentale gezondheid
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze week is het de European Mental Health Week (of: de Week van de Mentale Gezondheid). Mentale gezondheid is (ook volgens het kabinet) een actueel onderwerp: het mentaal welbevinden van mensen daalt, vooral onder jongeren, en de psychische problematiek groeit. Een onderwerp om bij stil te staan. In dit artikel lees je meer over de relatie tussen cultuur en mentaal welbevinden: hoe kan cultuur de mentale gezondheid positief beïnvloeden?

Steeds vaker blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat cultuurparticipatie een positief effect heeft op het mentaal welbevinden. Al in 2019 bevestigde de WHO de gezondheidsbevorderende effecten van kunst en cultuur. Daarop riep het onderzoeksteam van het review-onderzoek Culture Action Europe 2022, in december al beleidsmakers op om meer te investeren in culturele interventies in de gezondheidszorg.

7 positieve effecten van kunst en cultuur

Uit dat review-onderzoek, dat voortbouwt op het WHO-rapport uit 2019, komen de volgende 7 positieve effecten van kunst en cultuur op de mentale gezondheid:

 • Verbeteringen van de kwaliteit van leven;
 • Verbeterd algemeen en psychisch welzijn;
 • Verhoogde maatschappelijke betrokkenheid;
 • Een vermindering van persoonlijke ervaringen met depressie en angst;
 • Verbeterde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met chronische gezondheidsproblemen;
 • Preventie van cognitieve achteruitgang bij oudere volwassenen;
 • De ontwikkeling van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden.

Openingscongres Week van de Mentale Gezondheid

Ook op het openingscongres van de Week van de Mentale Gezondheid op 22 mei in Amersfoort, werd duidelijk hoe kunst en cultuur(participatie) van betekenis zijn voor mentaal welbevinden. Tijdens het congres lieten kunstprofessionals op de ‘Mentale Markt’ zien hoe de kunsten een rol kunnen spelen in het zichtbaar en bespreekbaar maken van een lastig onderwerp.

Dat doet bijvoorbeeld Adem Theaterproducties met de voorstelling Opgelucht, een voorstelling voor bedrijven om de mentale gezondheid onder werknemers aan te pakken.  Ook de link met natuur, en de wijze waarop de kunsten ruimte bieden aan persoonlijke expressie en reflectie, kwamen aan bod. Zoals bij het aanbod van de organisatie Kunst Natuur Welzijn – een variatie op Kunst op Recept.   

Meer lezen over cultuur en mentaal welbevinden? 

 • Cultuur en eenzaamheid: Kunst en cultuur dragen bij aan een betere kwaliteit van leven. Dat is belangrijk bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Professionals uit cultuur en het sociaal domein, gemeenteambtenaren, welzijns- en zorgmanagers en lokale partijen werken samen aan kunst- en cultuuraanbod voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid en risicogroepen. Lees er alles over in ons dossier over cultuur en eenzaamheid.
 • Cultuur en dementie: De gevolgen van dementie zijn indringend. Kunst en cultuur kunnen van grote waarde zijn bij preventie van dementie en tijdens het ziekteproces, onder andere omdat dit bijdraagt aan zingeving, zelfvertrouwen, beleving en contact. Meer hierover lees je in het dossier cultuur en dementie.
 • Cultuur en mensen met een beperking: Mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben, net als ieder ander, het recht om zich creatief en artistiek te ontwikkelen. Maar in de praktijk zijn er voor hen nog veel drempels. Culturele organisaties weten dat en willen er steeds vaker wat aan doen. De samenwerking met zorg en welzijn is daarbij essentieel. Lees verder in ons dossier cultuur en mensen met een beperking.
 • Cultuur en jongeren: Informatie, voorbeelden en tips over de positieve invloed van kunst en cultuur op jongeren lees je in het kennisdossier Cultuur en jongeren.

In korte tijd is het aantal jongvolwassenen met psychische klachten enorm gestegen. In de nieuwste editie van de Cultuurkrant (die op 8 juni verschijnt) staat een uitgebreid artikel over de psychische problematiek onder jongeren en over de vraag: kan kunst- en cultuuronderwijs een positieve bijdrage leveren?

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel