Cursus Interne Cultuurcoördinator (icc)

Alles wat je moet weten over deze cursus
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In een cursus van acht dagdelen word je opgeleid tot gecertificeerd cultuurcoördinator. De cultuurcoördinator (icc’er) op school is dé spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school.

Veel gestelde vragen

De cultuurcoördinator (icc’er) op school is de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school. De cultuurcoördinator maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving. De eerste cultuurcoördinator werd opgeleid in 2005. We verwachten eind 2021 de 10.000ste icc-er te mogen verwelkomen. In 2020 zaten we op 9000.
Verschillende aanbieders door het hele land bieden de cursus aan. Vind hier de contactgegevens van een cursuslocatie in jouw gemeente of provincie.
De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van het schoolplan en het wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Als basis voor visie en beleid wordt Hart/d voor Cultuur (2014) gebruikt, met verschillende scenario’s voor samenwerking. (Of lees de oorspronkelijke versie van Hart/d voor Cultuur uit 2003).
De reguliere icc-cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur en is als volgt opgebouwd:
 • les 1-3: cultuur op school
 • les 4-6: van visie naar actie
 • les 7: presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst en aanwezig bij de presentatie van een mede-cursist op diens school
 • les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten
Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur. Ben je geïnteresseerd in het volgen van de cursus? Neem dan contact op met de cursuslocatie in jouw gemeente of provincie.  
Een aantal pabo-opleidingen in Nederland biedt een minor kunst- en cultuur(educatie) aan die mede opleidt tot interne cultuurcoördinator. Als je een minor cultuureducatie hebt gevolgd, waarin de competenties van de cultuurcoördinator aan bod komen, ontvang je het landelijke icc-certificaat.
De docent die de minor geeft, moet ook gecertificeerd icc-trainer zijn. De onderdelen van de reguliere cursus moeten in de minor aan bod komen. Om aan te tonen of dit het geval is, hebben wij een checklist ontwikkeld die bij de cursus wordt ingevuld.
Als cultuurcoördinator kun je verschillende rollen vervullen binnen je school. De ene rol ligt je beter dan de andere, in de ene rol wil je je liever verder ontwikkelen dan in de andere. Bij de zes rollen van de cultuurcoördinator horen verschillende competenties. We hebben de rollen en competenties verwerkt in een poster die je kunt downloaden in A3-formaat of A4-formaat.
Leerkrachten die de cursus niet gevolgd hebben maar wel het landelijk erkende icc-certificaat willen ontvangen, moeten een aantal kwaliteiten en competenties in huis hebben. We hebben deze verwerkt in een poster die je kunt downloaden in A3-formaat of A4-formaat.

Cultuur in beweging

De cultuurcoördinator:
 • is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie: landelijk, provinciaal en lokaal;
 • is vertrouwd met de scenario’s van Hart/d voor cultuur en kan die toepassen binnen de school;
 • kan verbinding leggen tussen de eigen beleving van, en de visie op cultuureducatie;
 • heeft inzicht in het beschikbare cultuureducatieve aanbod op lokaal, provinciaal en landelijk niveau;
 • kan aanbod koppelen aan de visie van de school, aan het onderwijsconcept en aan het schoolprogramma;
 • kan de huidige en de gewenste situatie op het gebied van cultuureducatie voor de eigen school  inzichtelijk maken – bijvoorbeeld met behulp van het Cultuurkompas (vernieuwd in 2023)

Cultuur in perspectief

De cultuurcoördinator:
 • heeft inzicht in de benodigde competenties om cultuuronderwijs op de school succesvol te maken;
 • heeft kennis van en inzicht in ontwikkelingen die verband houden met cultuureducatie, zoals doorgaande leerlijnen, brede school en buitenschoolse opvang;
 • zorgt voor draagvlak binnen de school; coacht en adviseert collega’s;
 • stelt de juiste vragen aan cultuuraanbieders zodat de cultuureducatieve producten worden gekozen die daadwerkelijk passen bij de school en het lesprogramma;
 • is in staat om een culturele activiteit te analyseren en te beoordelen op educatieve toepassingen en relevantie binnen de eigen school.

Cultuur in mijn school

De cultuurcoördinator:
 • is in staat om een meerjarig cultuurbeleidsplan en een cultureel actieplan te maken en de visie te vertalen naar concrete activiteiten;
 • is in staat om actoren te bewerken die nodig zijn om de visie van de school gestalte te geven;
 • heeft inzicht in de beschikbare budgetten voor cultuureducatie;
 • neemt deel aan netwerken binnen cultuureducatie.
 
De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). Een Cultuurbegeleider is – net als een cultuurcoördinator – meestal een leerkracht met bijzondere taken. Cultuurbegeleider is dus geen functie.
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel uren je nodig hebt voor je taken als cultuurcoördinator. Het hangt af van verschillende aspecten zoals de visie van de school, de omvang van de school, de hoeveelheid (en complexiteit) van de taken en de mogelijkheid taken onder te brengen bij bijvoorbeeld een cultuurcommissie. Download de richtlijnen en taken van de cultuurcoördinator inclusief een indicatie van de urenbesteding van een cultuurcoördinator met een minimum aan taken en cultuurcoördinator met veel / complexe taken.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 8

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (6)
Lotte 07-02-2024

Beste,
Klopt het dat er juist een LKCA cursus interne cultuur coördinator is gestart? Ik kan deze nergens meer terug vinden (een cultuurplan schrijven in 8dagdelen, studielast 50 uur) maar heb deze een poosje geleden hier gevonden. Ik hoor graag want ik zie in het aanbod (Noord Holland) nu geen aanbod wat aan lijkt te sluiten op het mbo.
Hartelijke groet,
Lotte

reageer
Esther 08-02-2024

Beste Lotte, Bij LKCA geven we de training, waarvan ik denk dat je die bedoeld, niet. Wij geven alleen een soortgelijke training om trainers op te leiden. Voor het Mbo is er helaas nog geen landelijke training beschikbaar. Wellicht zit er een andere instelling in de buurt die je wel zou kunnen helpen. Mocht je nog verder vragen hebben kan je mailen naar estherkoetse@lkca.nl. Met vriendelijke groet,
Esther Koetse

reageer
Aurelia 04-07-2023

Hallo,

Graag zou ik willen weten of er nog plekken vrij zijn.
Zelf ben ik geen leerkracht maar zou wel graag de cursus willen gaan doen.
Zijn er ook meerdere datums bekend wanneer er contact tijd is ?
Op dit moment kan ik alleen 10 oktober terug vinden

reageer
Bert Schoones 10-07-2023

Beste Aurelia,
Dank voor jouw vraag. Graag verwijs ik je naar het overzicht van de aanbieders van deze cursus. Deze kan je vinden op onze website: aanbieders icc-cursus.. Bij deze locaties kan je terecht voor inschrijving en vragen.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Vanessa Holthaus 30-05-2022

Hallo, hoe hebben jullie deze richtlijnen bepaald? Groetjes Vanessa Holthaus

reageer
Chantal de Bonth 31-05-2022

Beste Vanessa,

De cursus cultuurcoördinator is een paar jaar geleden door een professionele leergemeenschap herzien en wordt regelmatig geactualiseerd. De richtlijnen zijn dus in gezamenlijkheid met de leergemeenschap opgesteld.

Groeten,

Chantal

reageer
Merie 06-04-2022

Hallo,

Mag je ook de cursus doen wanneer je geen lerarenachtergrond hebt, maar wel een creatieve opleiding op HBO niveau hebt afgerond?

reageer
Chantal de Bonth 08-04-2022

Dag Merie,

de icc-cursus is voor groepsleerkrachten ontwikkeld. Zou je me een mail kunnen sturen, dan hoor ik graag iets meer van je, zodat ik dan een goed antwoord kan formuleren. Mijn mailadres is: chantraldebonth@lkca.nl.

reageer
Vanessa Beekhuijzen 12-05-2020

Ik krijg een foutmelding als ik de poster wil downloaden bij de een na laatste tab. Kan die verstuurd worden naar mij?

reageer
12-05-2020

Hoi Vanessa, alle links zijn nu bijgewerkt. Je kunt ze weer downloaden. Excuses voor het ongemak! Groeten, Ralf

reageer
Manon 07-05-2020

Ik kan de posters. iet downloaden met de rollen en competenties

reageer
07-05-2020

Hoi Manon, de links klopten niet inderdaad. Dank! Zou nu weer goed moeten zijn. Groeten, Ralf

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs,speciaal onderwijs
marianvanmiert@lkca.nl
030 711 51 45
Karin van Dijk
Karin van Dijk
Functie: Specialist Cultuureducatie
karinvandijk@lkca.nl
030 711 51 18
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel