Cursus Interne Cultuurcoördinator (icc)

Alles wat je moet weten over deze cursus
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In een cursus van acht dagdelen word je opgeleid tot gecertificeerd cultuurcoördinator. De cultuurcoördinator (icc’er) op school is dé spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school.

Wat is een cultuurcoördinator?

De cultuurcoördinator (icc’er) op school is de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school. De cultuurcoördinator maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving. De eerste cultuurcoördinator werd opgeleid in 2005. We verwachten eind 2021 de 10.000ste icc-er te mogen verwelkomen. In 2020 zaten we op 9000.

Waar vind je aanbieders van de cursus cultuurcoördinator?

Verschillende aanbieders door het hele land bieden de cursus aan. Vind hier de contactgegevens van een cursuslocatie in jouw gemeente of provincie.

Wat leer je tijdens de icc-cursus?

De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van het schoolplan en het wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Als basis voor visie en beleid wordt Hart/d voor Cultuur (2014) gebruikt, met verschillende scenario’s voor samenwerking.
(Of lees de oorspronkelijke versie van Hart/d voor Cultuur uit 2003).

Hoe is de icc-cursus opgebouwd en wat is de urenbelasting?

De reguliere icc-cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur en is als volgt opgebouwd:

 • les 1-3: cultuur op school
 • les 4-6: van visie naar actie
 • les 7: presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst en aanwezig bij de presentatie van een mede-cursist op diens school
 • les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten

Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur. Ben je geïnteresseerd in het volgen van de cursus? Neem dan contact op met de cursuslocatie in jouw gemeente of provincie.

 

Kun je als pabostudent een icc-certificaat behalen?

Een aantal pabo-opleidingen in Nederland biedt een minor kunst- en cultuur(educatie) aan die mede opleidt tot interne cultuurcoördinator. Als je een minor cultuureducatie hebt gevolgd, waarin de competenties van de cultuurcoördinator aan bod komen, ontvang je het landelijke icc-certificaat.

Hoe kunnen pabo’s de minor kunst- en cultuureducatie in aanmerking laten komen voor officiële icc-certificering?

De docent die de minor geeft, moet ook gecertificeerd icc-trainer zijn. De onderdelen van de reguliere cursus moeten in de minor aan bod komen. Om aan te tonen of dit het geval is, hebben wij een checklist ontwikkeld die bij de cursus wordt ingevuld.

Wat zijn de rollen en competenties van een cultuurcoördinator?

Als cultuurcoördinator kun je verschillende rollen vervullen binnen je school. De ene rol ligt je beter dan de andere, in de ene rol wil je je liever verder ontwikkelen dan in de andere. Bij de zes rollen van de cultuurcoördinator horen verschillende competenties. We hebben de rollen en competenties verwerkt in een poster die je kunt downloaden in A3-formaat of A4-formaat.

Kun je ook zonder cursus in het bezit komen van het icc-certificaat?

Leerkrachten die de cursus niet gevolgd hebben maar wel het landelijk erkende icc-certificaat willen ontvangen, moeten een aantal kwaliteiten en competenties in huis hebben. We hebben deze verwerkt in een poster die je kunt downloaden in A3-formaat of A4-formaat.

Cultuur in beweging

De cultuurcoördinator:

 • is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie: landelijk, provinciaal en lokaal;
 • is vertrouwd met de scenario’s van Hart/d voor cultuur en kan die toepassen binnen de school;
 • kan verbinding leggen tussen de eigen beleving van, en de visie op cultuureducatie;
 • heeft inzicht in het beschikbare cultuureducatieve aanbod op lokaal, provinciaal en landelijk niveau;
 • kan aanbod koppelen aan de visie van de school, aan het onderwijsconcept en aan het schoolprogramma;
 • kan de huidige en de gewenste situatie op het gebied van cultuureducatie voor de eigen school inzichtelijk maken – bijvoorbeeld met behulp van het Cultuurkompas.

Cultuur in perspectief

De cultuurcoördinator:

 • heeft inzicht in de benodigde competenties om cultuuronderwijs op de school succesvol te maken;
 • heeft kennis van en inzicht in ontwikkelingen die verband houden met cultuureducatie, zoals doorgaande leerlijnen, brede school en buitenschoolse opvang;
 • zorgt voor draagvlak binnen de school; coacht en adviseert collega’s;
 • stelt de juiste vragen aan cultuuraanbieders zodat de cultuureducatieve producten worden gekozen die daadwerkelijk passen bij de school en het lesprogramma;
 • is in staat om een culturele activiteit te analyseren en te beoordelen op educatieve toepassingen en relevantie binnen de eigen school.

Cultuur in mijn school

De cultuurcoördinator:

 • is in staat om een meerjarig cultuurbeleidsplan en een cultureel actieplan te maken en de visie te vertalen naar concrete activiteiten;
 • is in staat om actoren te bewerken die nodig zijn om de visie van de school gestalte te geven;
 • heeft inzicht in de beschikbare budgetten voor cultuureducatie;
 • neemt deel aan netwerken binnen cultuureducatie.

 

Is er een verdiepende opleiding na het afronden van de icc-cursus?

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). Een Cultuurbegeleider is – net als een cultuurcoördinator – meestal een leerkracht met bijzondere taken. Cultuurbegeleider is dus geen functie.

Hoeveel uren kun je als cultuurcoördinator besteden?

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel uren je nodig hebt voor je taken als cultuurcoördinator. Het hangt af van verschillende aspecten zoals de visie van de school, de omvang van de school, de hoeveelheid (en complexiteit) van de taken en de mogelijkheid taken onder te brengen bij bijvoorbeeld een cultuurcommissie. Download de richtlijnen en taken van de cultuurcoördinator inclusief een indicatie van de urenbesteding van een cultuurcoördinator met een minimum aan taken en cultuurcoördinator met veel / complexe taken.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (2)
Vanessa Beekhuijzen 12-05-2020

Ik krijg een foutmelding als ik de poster wil downloaden bij de een na laatste tab. Kan die verstuurd worden naar mij?

reageer
Ralf Steenbeek 12-05-2020

Hoi Vanessa, alle links zijn nu bijgewerkt. Je kunt ze weer downloaden. Excuses voor het ongemak! Groeten, Ralf

reageer
Manon 07-05-2020

Ik kan de posters. iet downloaden met de rollen en competenties

reageer
Ralf Steenbeek 07-05-2020

Hoi Manon, de links klopten niet inderdaad. Dank! Zou nu weer goed moeten zijn. Groeten, Ralf

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Eeke Wervers
Eeke Wervers
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs,vakintegratie
eekewervers@lkca.nl
030 - 711 51 37
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel