Magazine Cultuurcoördinator NL 2018

Voor professionals cultuur in het primair onderwijs
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Cultuurcordinator NL biedt inspiratie en informatie over cultuureducatie en de cultuurcordinator in het basisonderwijs.

Inhoud

‘7500e Cultuurcoördinator’ door M. van Miert

De 7500e cultuurcoördinator, Eva van Poppel van de Onderwijsgroep Buitengewoon, vertelt hoe haar cultuurplan vorm kreeg, hoe via de icc-cursus ervaringen werden gedeeld en nieuwe initiatieven tot stand kwamen. Ze geeft al 12 jaar Nederlands en CKV op het Wildveld, een school voor praktijkonderwijs.

‘Bildung en opera’ door E. Wervers

Bildung is het uitgangspunt bij de Stichting Agora waar 25 basisscholen onder vallen. Zij hebben Bildung uitgewerkt in een Agora-model.  De cultuurcoördinatoren vormen samen een professionele leergemeenschap rond kunst en cultuur waar Bildung en het Agora-model vaak aanbod komen en waar ervaringen worden gedeeld.  In het schooljaar 2017-2018 werken alle scholen samen met de Nationale Opera aan een kunstproject: de opera. De cultuurcoördinatoren zijn in het project een belangrijke schakel.

‘Cultuuronderwijs op zijn Haags is echt van de stad’ door N. Hijink-Eppink

Wat is de rol van de cultuurcoach bij het implementeren van de leerlijnen ‘Cultuuronderwijs op zijn Haags’ (COH)? Hoe werken cultuurcoaches en cultuurcoördinatoren samen? Een cultuurcoach en een icc-trainer vertellen over het ambitieuze plan van CultuurSchakel,  waarin scholen, kunstenaars, culturele instellingen en de gemeente met elkaar cultuuronderwijs een verdiepingsslag geven.

‘Op weg naar integratie van vakken’ door M. de Vreede

De cultuurcoördinator en de directeur van een van de eerste cultuurprofielscholen Primair Onderwijs in Nederland vertellen over hoe een cultuurprofielschool eruit ziet en hoe cultuuronderwijs wordt vormgegeven.

‘De eerste stappen naar erfgoed-wijsheid’ door M. de Vreede

Hoe begin je met erfgoededucatie bij de aller kleinsten? Erfgoed Brabant schakelde onderwijskundigen Zeeman & de Regt in. Zij ontwikkelden het project ‘Op de toren zit een haan’ dat overal toepasbaar is. Er is veel afwisseling in werkvormen en opdrachten: voorleesverhalen en kijkplaten, zingen, tekenen, spelletjes en bewegen.

‘Hoe staat het met beleid voor cultuuronderwijs?’ Door M. Tal

Welke actuele beleidsontwikkelingen zijn relevant voor professionals in het primair onderwijs? Marlies Tal, hoofd cultuurparticipatie en beleid van het LKCA vertelt onder andere over de curriculumvernieuwing, het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en ontplooiingskansen voor alle kinderen.

‘Zonder de culturele vakken zou ik niet op deze school willen zitten’ door T. de Corte

Groep 8 leerlingen vertellen in alle eerlijkheid wat zij van cultuuronderwijs vinden. Verrassend en scherpzinnig.

‘Cultuurbegeleider’ door E. Wervers

De meerwaarde van een cultuurbegeleider. Roos Pothof volgde de post hbo-opleiding cultuurbegeleider. Zij en haar directeur vertellen wat het de school heeft gebracht.

‘Lennard Gols is cultuurcoach in Aalsmeer’ door M van Miert

Cultuurcoach Gols vertelt over zijn werk met de buurtsportcoaches in de wijk, zijn bemoeienis met cultuureducatie op school en het vervolg hiervan in het naschoolse aanbod. Het oprichten van een leerorkest is zijn doel.

‘Vakprofilering en vakintegratie op Pabo Iselinge’ door M. van Miert

Docenten muziek en aardrijkskunde ontwikkelden de module Science& Arts die de kunst- en zaakvakken integreert. In de module zijn de kennisbases het uitgangspunt, ‘… je eerst moet weten wat het vak inhoudt voordat je een relatie kunt leggen met andere vakken. ‘

Verder:

Wat is een cultuurcoördinator? En welke competenties ontwikkelen zij tijdens de icc-cursus?
9 vragen en antwoorden over de post HBO-opleiding Cultuurbegeleider.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel