Kompas Cultuuronderwijs

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Voor icc’ers die bezig zijn met een beleidsplan voor cultuuronderwijs, is er nu het Kompas Cultuuronderwijs. Daarmee kun je als team de culturele activiteiten van je school in kaart brengen.

Ook kun je alle activiteiten op en buiten school verzamelen en ordenen over de verschillende kunstdisciplines, erfgoed en projecten, voor de verschillende groepen.

Kompas Cultuuronderwijs

Kompas voor snel overzicht

Wanneer het kompas is ingevuld, wordt een aantal dingen snel duidelijk:

  • in welke perioden in welke leerjaren heel veel of juist heel weinig gebeurt; 
  • welke disciplines niet of nauwelijks aan bod komen; 
  • wat structureel en wat incidenteel wordt aangeboden; 
  • of de activiteiten onderdeel zijn van een leerlijn;
  • wie belangrijke culturele partners zijn. 

Visie

Het Kompas Cultuuronderwijs kun je op twee momenten inzetten: om een beeld te krijgen van de bestaande situatie of van de gewenste situatie. Het kompas kan dus als hulpmiddel worden gebruikt bij het ontwikkelen van je visie, door de vlakken te gebruiken als beeld voor de situatie die in de komende jaren moet worden gerealiseerd. Als je die fase hebt uitgewerkt, fotografeer je het kompas. Daarna vul je het kompas nog een keer in met de bestaande situatie. Ook daar maak je een foto van. Natuurlijk kun je ook andersom werken.

Als je beide foto’s naast elkaar legt, heb je in feite het fundament voor je beleidsplan cultuuronderwijs. Op de ene foto staat immers waar je nu staat en op de andere de situatie waar je naartoe wilt. Het beleidsplan moet beide situaties met elkaar verbinden. Als je samen met collega’s die beelden hebt gemaakt, is het vervolgens de taak van de cultuurcoördinator om die beelden te verwoorden in een visie en beleidsplan.

Overzicht

Het Kompas Cultuuronderwijs biedt een overzicht op hoofdlijnen. Alleen de grotere activiteiten, meestal samen met een culturele partner uitgevoerd, worden in kaart gebracht. Dit overzicht dient als uitgangspunt om verder na te denken over inhoud en organisatie van cultuureducatie, of als stap in een traject over visie op cultuureducatie of cultuurbeleid. Ook een uitgebreide leerlijn kan een vervolgstap zijn.

Bestellen 

Het Kompas Cultuuronderwijs kan besteld worden als pakketje met tien exemplaren voor € 10,-.
Bestel

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel