Feiten en cijfers 15 jaar icc

Inmiddels telt ons land bijna 10.000 gecertificeerde cultuurcoördinatoren. Hoe is de spreiding over de provincies? Zijn mannen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd, zoals in 2015 het geval was? Hoe is de aanwas, kiezen jonge leerkrachten ook voor de cursus? Ter ere van het 15-jarig jubileum zijn wij weer eens in de cijfers gedoken.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

In de periode 2015-2020 werden er jaarlijks gemiddeld bijna 650 cultuurcoördinatoren opgeleid. De jaarlijkse aanwas is daarmee iets toegenomen ten opzichte van de periode 2005-2015. Met de ‘vergroening’ van het icc-bestand zit het wel goed: 15% van de Nederlandse leerkrachten is jonger dan 30 (Onderwijs in Cijfers; 2018), terwijl maar liefst 25% van de cultuurcoördinatoren die tussen 2015 en 2020 werden opgeleid tot die leeftijdsgroep behoort.

Pabo’s die de cursus aanbieden, leveren hier ongetwijfeld een belangrijke bijdrage aan. De afgelopen 15 jaar hebben 1.869 cultuurcoördinatoren via een pabo hun certificaat ontvangen, ruim 20% van het totaal. In de meeste gevallen was dit als onderdeel van hun studie aan de lerarenopleiding, de opleiding Culturele, maatschappelijke vorming of als nascholing van zittende leerkrachten. In 2015 was 18% van de cultuurcoördinatoren opgeleid via de pabo, dus hun aandeel is iets toegenomen.

De leeftijdsgroep 30-48 jaar is in het icc-bestand met een aandeel van 42% iets ondervertegenwoordigd. Het percentage cultuurcoördinatoren ouder dan 50 komt overeen met hun aandeel in het totale lerarenbestand: 33% is 50-plus.

(Lees verder onder de grafiek)

Mannen vormen 10% van de opgeleide icc’ers. Dit percentage is al jaren stabiel, terwijl het aandeel mannelijke leerkrachten in het PO de laatste jaren daalde. Mannen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd onder cultuurcoördinatoren. De nieuwe aanwas van mannelijke cultuurcoördinatoren is, tegen de verwachting in, dus niet gekrompen.

Groeiend aantal icc’ers

In Noord-Brabant zijn de afgelopen vijftien jaar in absolute zin de meeste cultuurcoördinatoren opgeleid: in totaal 1670. Ten opzichte van het aantal leerlingen in de provincie (op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2019) gaan Groningen en Drenthe aan kop. In de afgelopen vier jaar is het aantal opgeleide icc’ers per 10.000 leerlingen daar gestegen naar ruim 90. Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland volgen met om en nabij de 80 per 10.000. Ook Flevoland laat een spectaculaire groei zien: een verdrievoudiging ten opzichte van 2015.

Het exacte aantal werkzame cultuurcoördinatoren per 10.000 leerlingen zal lager liggen, omdat er uiteraard sprake is van uitstroom. We weten niet hoeveel icc’ers op dit moment actief zijn, maar uit de Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019 blijkt dat landelijk 86% van de scholen een cultuurcoördinator heeft.

Meer informatie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Zoë Zernitz
Zoë Zernitz
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,primair onderwijs
zoezernitz@lkca.nl
030 - 711 51 87
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel