Post-hbo Cultuurbegeleider

Alles wat je moet weten over deze opleiding
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). Lees alles over onder andere de opleiding, subsidieregeling en de taken van de Cultuurbegeleider.
Een Cultuurbegeleider is – net als een cultuurcoördinator – meestal een leerkracht met bijzondere taken. Cultuurbegeleider is dus geen functie.
Bekijk de animatie of lees Veranderen gaat stap voor stap. In die publicatie staan interviews met Cultuurbegeleiders, schooldirecteuren, een directeur van een kunstencentrum en een lid van het college van een schoolbestuur. Zij vertellen uit eigen ervaring over wat de opleiding in hun organisatie heeft teweegbracht.
De uiterste indiendatum voor de subsidie is 10 november 2020. Voorwaarde is dat je de opleiding start uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021. De duur van de opleiding is 18 maanden (met een uitloop van 8 maanden) om het diploma te behalen. De uiterste datum voor het afronden van een opleiding met subsidie is afhankelijk van de startdatum, maar uiterlijk 31 mei 2023. Je moet als leerkracht in het basisonderwijs werken en als zodanig geregistreerd staan op Lerarenportfolio.nl. De subsidie dekt de kosten van de erkende opleiding die door verschillende hogescholen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. De subsidie kan bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten. Ook scholen kunnen een aanvraag doen als zij aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. Je moet de subsidie uiterlijk aanvragen voor 10 november van het jaar waarin je de opleiding start. De aanvragers moeten de cursus Interne Cultuurcoördinator (icc) succesvol hebben afgerond. De regeling is ook open voor aanvragers die taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie. Zij kunnen door de opleiders na assessment worden aangenomen. Het ministerie van OCW opende oktober 2017 een subsidieregeling voor cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Het doel van de regeling is om de bijscholing van cultuurcoördinatoren op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.
De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kunt je als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.
De opleiding wordt als nascholing aangeboden op verschillende hogescholen in het land. Het is een landelijk geregistreerde opleiding, maar de invulling kan iets verschillen per regio. Wel wordt op alle locaties naar dezelfde eindtermen toegewerkt.

Overzicht van alle aanbieders

Staat jouw locatie nog niet in dit lijstje? Stuur dan een mailtje met link naar de opleiding en eventuele startdatum naar KirstenVogd@lkca.nl.
De opleiding duurt anderhalf jaar en bestaat uit 17 bijeenkomsten van ca. 3 uur. Naast de 100 contacturen moet je rekening houden met 120 uur voor studie en voorbereiding. Plus: 60 uur voor voorbereiding toetsen en portfolio-opdrachten en 80 uur voor afsluitend praktijkonderzoek /meesterproef. De totale studielast bedraagt ca. 360 uur.
Tijdens de opleiding verdiep je je kennis en visie op cultuuronderwijs en leer je vanuit cultuuronderwijs te werken aan onderwijsontwikkeling. Ook krijg je praktische handvatten om je collega’s in het team te begeleiden bij het geven van goed cultuuronderwijs. In het eerste jaar volg je vijf modules. In het laatste halfjaar doe je praktijkonderzoek, de zogenaamde Meesterproef, op jouw school. Tijdens de hele opleiding zijn de theoretische onderdelen via opdrachten gekoppeld aan je eigen schoolpraktijk.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteit, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

 • Financiering van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • Teamcoaching

Module 3: Inhoudelijke kennis van cultuuronderwijs

 • Wat kunnen de verschillende kunstdisciplines en erfgoededucatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
 • Samenhang tussen de kunstvakken onderling en het overige onderwijs
 • Actuele methodes, leerlijnen, samenwerkingspartners, inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

 • Ontwikkelen van leerlijnen
 • Ontwikkelingsfases van kinderen binnen cultuuronderwijs
 • Volgen en beoordelen van opbrengsten van cultuuronderwijs

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak voor cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (2)
geertje.staring@han.nl 18-05-2023

Beste medewerker van het LKCA,
Vanaf 2017 geven wij op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Cultuur Oost de Post HBO Cultuurbegeleidersopleiding. We hebben inmiddels een kleine 40 cultuurbegeleiders voor het PO en VO opgeleid. Het afgelopen jaar is gebleken dat we helaas weinig of geen aanmeldingen krijgen. Sinds corona zijn de accenten in het onderwijs meer op taal en rekenen gaan liggen en minder op cultuuronderwijs. Door de ontwikkelingen zijn de behoeften binnen cultuuronderwijs veranderd en is er een interventie nodig vanuit het LKCA om de opleiding cultuurbegeleider nieuw leven in te blazen door een andere vorm en inspelend op de markt. Annet Nieuwenhuizen van Cultuur Oost, onze partner in de Cultuurbegeleidersopleiding en ik willen graag met u en andere opleidingen die de Post HBO Cultuurbegeleidersopleiding aanbieden in gesprek rondom dit vraagstuk. Daarnaast merken wij dat de cultuurbegeleiders die zijn afgestudeerd behoefte hebben aan een netwerk. De vraag om deze te initiëren ligt ook bij het LKCA. Hopelijk heeft u binnenkort tijd voor ons om het bovenstaande vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Geertje Staring | Opleidingsdocent Kernfase – Kunsten specialisatie Beeldende vorming | HAN_ University of Applied Sciences | Afdeling Academie Educatie | Postbus 6960, 6503 GJ Nijmegen | Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen | | M +31 6 16766553| E geertje.staring@han.nl | www.han.nl | Werkdagen: dinsdag, woensdag |

reageer
Bert Schoones 23-05-2023

Dank voor jouw bericht, Geertje. Mijn collega Marian neemt hierover contact met je op.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Marc Braun 21-09-2020

Ik wil me graag inschrijven voor de opleiding Cultuurcoördinator post-HBO. Ik heb met Linda van Boxtel een aantal gesprekken gehad en overleg gepleegd met mijn directrice van de basisschool De Blauwe Lijn in Amsterdam. Ik hoop van u te horen met vriendelijke groeten Marc Braun
0625055239
marcbraun880@gmail.com

reageer
23-09-2020

Hallo Marc, wat leuk dat je deze post-HBO gaat doen! Voor inschrijving verwijs ik je graag naar de locatie waar je de opleiding gaat doen. Hartelijke groeten, Kirsten Vogd (LKCA)

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Chantal de Bonth-Vromans (zij/haar/haar)
Chantal de Bonth-Vromans (zij/haar/haar)
Functie: Leidinggevende Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs
chantaldebonth@lkca.nl
030 711 51 64
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs,speciaal onderwijs
marianvanmiert@lkca.nl
030 711 51 45
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel