Lobbyen voor cultuur op de politieke agenda

Inhoudelijke terugkoppeling LKCAtelier van 4 februari
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Hoe zorgen we dat cultuur op de politieke agenda komt? Wij helpen je graag bij het lobbyen: landelijk en vooral in je eigen gemeente. Nu is de tijd om de partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te overtuigen van de urgentie van cultuur.

De cultuursector is voor een groot deel afhankelijk van overheidssubsidie. In tijden van verkiezingen is het daarom zaak om belangen goed te bepleiten bij politici. Onder de noemer Zet Cultuur op de Agenda hebben we samen met anderen het nodige lobbywerk verricht. Dat ‘samen’ is een eerste tip voor lobbyisten, stelt Jan Brands (directeur Cultuurconnectie). ‘Samen heb je veel meer zeggingskracht. Dus geef één boodschap af en zie even af van onderlinge verschillen.’

Die gezamenlijke boodschap is dat er meer landelijke regie en borging van cultuur moet komen, zodat er, net als in veel andere landen, wettelijke bescherming is voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Vertaalslag naar concrete maatregelen

Een andere lobbyactiviteit was het cultuurdebat in Nieuwspoort (november 2020) met cultuurwoordvoerders van VVD, CU, D66 en GroenLinks. Hierop terugblikkend benoemt Walter Groenen (CJP en Kunsten ‘92) als valkuil dat politici het belang van cultuur wel met de mond belijden, maar de vertaalslag naar concrete maatregelen lastig vinden. ‘Ze houden vooral van hapklare brokken. Dus als de mbo-cultuurkaart dreigt afgeschaft te worden, stemmen ze tegen.’

Maar als de minister besluit om voortaan cultuurgeld voor scholen niet langer te oormerken, komt niemand in het geweer. In dat soort begrotingstechniek missen ze inzicht, terwijl die voor cultuureducatie grote gevolgen heeft. Gespreksleider Bas Verberk (LKCA) onderschrijft Groenens conclusie van een kenniskloof bij politici. ‘Dat is een belangrijke les voor onze lobby: doe het denkwerk voor hen en kauw de informatie voor.’

Om politieke partijen te voeden, hebben we een overzichtelijk infographic gemaakt. Hierin staan mogelijke visies op cultuur samengevat: lifestyle, vermaak, waarde of canon. Elke partij kan eruit plukken wat bij haar past. Zo staat er in het partijprogramma in elk geval iets over cultuur.

Suggesties voor het regeerakkoord

Straks leveren we ook een cultuurparagraaf aan voor het regeerakkoord. In kleinere groepjes komen alvast diverse wensen op tafel. Zoals een vaste kunstvakdocent op elke basisschool. Daarmee voorkom je tenminste dat, zoals nu in coronatijd, kunstonderwijs als eerste wegvalt.

Andere genoemde zaken zijn onder meer geoormerkt geld voor cultuureducatie, een vast percentage van het BNP voor cultuur, betere arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers en een duidelijk wettelijk kader voor verantwoordelijkheden en taken van Rijk, provincie en gemeente. En, zoals Brands stelt: ‘Ophouden met zeggen dat cultuur alleen maar geld kost. ‘Het levert maatschappelijk juist heel veel op.’

Tips om zelf te lobbyen

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 mogen nog ver weg lijken, maar dit is wel het moment om in actie te komen en lokale partijen alvast warm te maken voor jouw rol en aanbod. (lees verder onder de afbeelding)

Voor iedereen die denkt dat lobbyen vooral veel praten in de wandelgangen is, heeft Mara van Waveren (Stichting Lobby Lokaal) een geruststellende boodschap: zorgen dat de informatie terecht komt bij de juiste mensen (connected), is slechts een van de vier lobbystijlen.

Minstens zo belangrijk is dat je inhoud verzamelt die relevant is voor beleidsmakers (accurate), laat zien dat je samenwerkt met relevante partners (involved) en inzicht hebt in beleidsprocessen: wie doet wat wanneer? (informed). Met de lobbystijlentest van Lobby Lokaal kun je kijken welk onderdeel van netwerken het beste bij jou past en hoe je als collega’s elkaar kunt versterken.

En levert het ook wat op? Ja, verzekert Van Waveren. Zo heeft ze zelf samen met culturele instellingen uit stadsdeel Amsterdam Zuidoost een verkiezingsdebat georganiseerd. Dit mondde uit in een convenant dat van alle investeringen in vastgoed in dit stadsdeel een bepaald percentage naar cultuur zou gaan. ‘Dit zijn typisch zaken die je in een campagnejaar voor elkaar kunt brengen en vervolgens heb je er vier jaar lang profijt van.’

Maatschappelijke rol en meerwaarde

Met onder meer webinars en een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen helpen we je de komende tijd bij het betere lokale lobbywerk. De input uit dit LKCAtelier laat al zien wat er speelt in de verschillende regio’s. Genoemd zijn onder meer het betrekken van jongeren bij cultuur, het voorkomen van (nog meer) bezuinigingen op cultuur en het behoeden van de culturele infrastructuur. Ook populair is het aangaan van samenwerking met andere domeinen en tussen gemeenten, zoals zorg en welzijn, en samen inspelen op maatschappelijke issues als eenzaamheid en ongelijkheid.  

Culturele organisaties krijgen graag hulp bij het goed voor het voetlicht brengen van hun maatschappelijke rol en meerwaarde. Hoe maak je een gemeente bijvoorbeeld duidelijk dat ook zij een rol hebben in cultuureducatie? Of dat het omvallen van culturele verenigingen ook een probleem is voor de gemeente? Bottomline: hoe vinden we de goede woorden en argumenten die aansluiten bij waar de gemeente mee bezig is?

Lees en luister verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel