Oproep aan wethouders en gemeenteraadsleden: investeer in de toekomst van de jeugd in uw gemeente!

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Cultuurconnectie, Kunstenbond/Ntb en Alternatief voor Vakbond slaan de handen ineen. Zij maken zich ernstige zorgen over de beperkte toegankelijkheid van kunsteducatie voor jongeren. Gemeentebestuurders, de toekomst van de jeugd ligt in uw handen.

Door Karin Boelhouwer, Valérie Rijckmans, en Jan Brands

Verbeeldingskracht en samenwerkingsvermogen zijn kernkwaliteiten voor succesvolle volwassenen van morgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het beoefenen van verschillende kunstvormen juist deze eigenschappen stimuleert.

Toegang tot kunsteducatie geeft kinderen de kans zichzelf tot kansrijke volwassenen te ontwikkelen. Hebben alle kinderen in uw gemeente deze toegang? Is muziek of theater in het onderwijsprogramma van de basisscholen opgenomen? Biedt het voortgezet onderwijs creatieve vakken aan? Is het buitenschoolse aanbod toegankelijk voor kinderen van ouders die weinig geld te besteden hebben?

De toekomst van ons land ligt in handen van de jeugd. Er liggen enorme uitdagingen voor; in onze veranderende Nederlandse samenleving en op geopolitiek niveau. Het is uw taak om de jongeren in uw gemeente op te laten groeien tot volwassenen die deze uitdaging aan kunnen.

Steeds minder aanbod kunsteducatie

Waarschijnlijk is dit alles al bekend bij u en doet u er alles aan om binnen de beperkte middelen die u tot uw beschikking heeft de juiste keuzes te maken om alle goeds aan de volgende generatie mee te geven. Misschien gaat het in uw gemeente al goed, er zijn uitstekende voorbeelden te noemen.

En uw taak is absoluut niet eenvoudig. Het kabinet heeft met decentralisaties de verantwoordelijkheid over de jeugd helemaal bij de gemeente belegd. Naast de faciliteiten als zwembaden en bibliotheken kreeg u de jeugdzorg voor de kiezen, het water staat veel gemeenten aan de lippen. Helaas zijn de muziekschool en het cultuurcentrum hierdoor te vaak sluitpost van de gemeentebegroting geworden en moeten deze hun deuren sluiten. Het aanbod in kunsteducatie keldert hierdoor landelijk tot een tragisch dieptepunt.

Stel de juiste prioriteiten

Stelt u zichzelf de vragen uit de eerste alinea nog eens en analyseer de status van uw gemeente. We mogen het niet laten gebeuren dat een generatie opgroeit zonder de bewezen positieve effecten van actieve beoefening van kunst. Met beperkte stimulans van verwondering, confrontatie en hun empathisch en reflecterend vermogen. Kans op brede ontwikkeling is er alleen voor kinderen uit rijke gezinnen. Wat betekent dat voor de samenleving van de toekomst? Stevenen we zonder verbeeldingskracht af op een kille berekenende samenleving? Op een grotere onoverbrugbare kloof tussen arm en rijk?

Als de toegang tot kunsteducatie in uw gemeente beperkt is, is een herziening van prioriteiten noodzakelijk. U kunt en moet het tij nu keren! Voorzie de muziekschool en het kunstencentrum van de juiste middelen en mogelijkheden voor een goed en gezond klimaat met cultuureducatie van kwaliteit.

De toekomst van de jeugd ligt in uw handen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.3 / 5. totaal 14

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Jolanda 23-10-2020

Iets lukt niet.. bij Interessant: wil 1x smiley graag aanpassen in 5 x smiley

reageer
23-10-2020

Hoi Jolanda,
Dat kunnen we niet meer aanpassen.
Maar dank voor het doorgeven! :)
Groeten, Ralf

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel