Cultuur+Educatie 5: Casestudies over cultuurbereik

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Casestudies en vergelijking van het beleid Culturele Diversiteit, onderdeel van het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004, van de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Almere.

Vijf casestudies van gemeenten na twee jaar beleid voor het onderdeel Culturele Diversiteit in het Actieplan Cultuurbereik. Hoe vergaat het de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Almere? Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen de vijf gemeenten?

Aan de orde komen de eerder uitgevoerde pilots, de doelstellingen, de instrumentaria, de beleidsmodellen, de uitvoering, de rolverdeling tussen de betrokken partijen, de beschikbare middelen en de evaluatie.

Verder komen cultuurambtenaren, medewerkers van culturele instellingen, (allochtone) jongeren en deskundigen op het gebied van culturele diversiteit aan het woord. Zij reageren op de resultaten uit de casestudies en geven hun mening en ideeën over de lokale en landelijke toekomst van Culturele Diversiteit in het Actieplan Cultuurbereik.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel