Je ziet hun zelfbewustzijn groeien!

Publicatie over het zinvol verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In deze publicatie brengen LKCA en het Landelijk Steunpunt Brede scholen in kaart hoe brede scholen de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie maken.

Wat gaat er goed? Waar kan het beter? De publicatie bevat naast de uitkomsten van een landelijke inventarisatie onder brede scholen de nodige aanbevelingen.
Enkele aanbevelingen uit de publicatie ‘Je ziet hun zelfbewustzijn groeien’:

  • Zorg als brede school of IKC voor een gezamenlijke visie op cultuuronderwijs, met doelen en een planmatige aanpak, gedragen door bestuur, management, ouders en team.
  • Zorg voor een bruggenbouwer/kartrekker binnen de school, bijvoorbeeld een cultuurcoach of brede school coördinator, die kennis van zaken en affiniteit met het thema heeft. 
  • Reserveer structureel tijd voor overleg tussen alle betrokkenen, voor uitwisseling en het gezamenlijk uitwerken van thema’s.

Verbinden binnen- en buitenschoolse cultuureducatie

Gemeenten moeten in hun lokale beleid zorgen voor goede basisvoorzieningen voor cultuur en cultuureducatie. Zo luidde het advies van de Raad voor Cultuur aan minister Bussemaker in 2014.  Het beter verbinden van het binnenschoolse cultuuronderwijs met de buitenschoolse actieve cultuurparticipatie kan daar volgens de minister een belangrijke bijdrage aan leveren.  ‘Door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ontstaat een helder beeld van de invulling van het binnenschoolse cultuuronderwijs. Daardoor wordt het ook steeds duidelijker waarop het buitenschoolse aanbod kan aansluiten’, aldus de minister.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel