Zet cultuur op de lokale agenda

Handreiking richting gemeenteraadsverkiezingen 2022
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Cultuur is van belang, daarover zijn de meeste politieke partijen het eens. Maar op woensdag 16 maart 2022 valt er echt wat te kiezen! Gebruik daarom deze handreiking vol suggesties en voorbeelden en help de politieke partijen in jouw werkgebied aan een goede onderbouwing om cultuureducatie en cultuurparticipatie op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

In deze handreiking vind je vier verschillende opvattingen over cultuureducatie en -participatie, mogelijke culturele ambities van gemeenten en voorbeeldboodschappen voor jouw lokale context.

Opvattingen over cultuur

Met onderstaande opvattingen kun je aansluiten bij de opvattingen van de verschillende politieke partijen in jouw gemeente. Voor dit doel zijn de opvattingen soms wat uitvergroot ten opzichte van elkaar.

Kwadrant met vier verschillende opvattingen over cultuur

Ambities voor cultuur op de lokale agenda

De ambities voor cultuureducatie en cultuurparticipatie kun je goed verbinden met andere belangrijke gemeentelijke onderwerpen. Zie de culturele voorzieningen als een onderdeel van de sociale basis waarin cultuur naast zorg, welzijn en onderwijs een essentiële rol speelt. Dat maakt cultuur ook minder kwetsbaar voor (mogelijke) gemeentelijke bezuinigingen. Wij geven je alvast een eerste aanzet voor deze verbindingen.

Cultuur faciliteer je in samenhang met de regio

Zorg dat de culturele faciliteiten voor jouw inwoners zo dichtbij mogelijk zijn en kijk voorbij gemeentegrenzen:

 • Stem je lokale culturele faciliteiten af met omliggende gemeenten.
 • Benut de lokale en regionale ondersteuningsstructuur, koepels en netwerken.
 • Ondersteun cultuureducatie op álle scholen (po, vo, mbo en speciaal onderwijs), in afstemming met de regio.
 • Benut landelijke en regionale subsidiemogelijkheden.

Culturele voorzieningen als basis voor je samenleving

Zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en benut de innovatieve kracht van cultuur. Ondersteun:

 • culturele organisatie zoals kunstencentra, mediatheken op scholen, koren, orkesten, verenigingen, musea, podia, aantrekkingskracht voor toerisme etc.
 • zelfstandige culturele professionals met platforms, locaties, professionalisering, etc.
 • broedplaatsen zoals productiehuizen, jeugdhonken, ateliers etc.
 • multifunctioneel gebruik van bedrijfsgebouwen, etc.

Cultuur integraal onderdeel van zorg

Zorg voor integraal zorgbeleid, inclusief cultuur:

 • Zet kunst en cultuur preventief in in jeugd- en ouderenzorg.
 • Verbind cultuur, sociaal domein en onderwijs aan elkaar, o.a. met de brede regeling combinatiefunctie.

Toegang voor iedereen

Zorg dat elke inwoner meetelt:

 • Neem financiële drempels weg, zodat iedereen kan participeren.
 • Zorg voor een grote diversiteit aan culturele ondernemers, zodat er voor iedereen wat te vinden is.
 • Zorg voor een gemeentelijk arrangement met Cultuurkaart en MBO Cultuurkaart, zodat iedere jongere in aanraking te komt met kunst en cultuur in jouw gemeente.

Aan de slag met voorbeeldboodschappen

Combineer opvattingen over en ambities voor cultuur in boodschappen voor jouw specifieke context en verschillende politieke partijen. We geven je alvast enkele voorbeeldboodschappen.

Voorbeeld – De identiteit van de gemeente
Cultuur is belangrijk voor de identiteit van de gemeente. Maak werk van een lokaal cultuurakkoord waarmee overheid, scholen, welzijn/zorg en culturele instellingen samenwerken om alle inwoners, of ten minste alle leerlingen, in aanraking te laten komen met lokaal erfgoed, culturele tradities.
Deze boodschap past goed bij Cultuur als Canon/Vermaak.

Voorbeeld – Fijne plek om te wonen en werken
Cultuur maakt onze gemeente een fijne plek om te wonen en werken. Een gemeente waar je erbij hoort, mee kunt doen, je kunt ontwikkelen en waar je kunt recreëren. Kunstencentra, mediatheken op scholen, culturele organisaties, koren, orkesten, verenigingen en productiehuizen vormen de basis van het lokale culturele klimaat. Cultuur verdient een plek op de Lokale Educatieve Agenda.
Deze boodschap past goed bij Vermaak/Lifestyle.

Voorbeeld – Kunst is gezond!
Kunst- en cultuurbeoefening vergroten het welbevinden van inwoners. Maak cultuur daarom onderdeel van het sociale beleid. Meedoen aan cultuur van jong tot oud werkt preventief (meer onderling contact, tegen vereenzaming, bevordering participatie en naar elkaar omkijken), vergroot de veerkracht van mensen (ontdekken/ontwikkelen van talenten en ergens plezier aan beleven) en geeft het leven zin.
Deze boodschap past goed bij Cultuur als Lifestyle/Vermaak.

Voorbeeld – Cultuur verbindt
Met cultuur toon je je eigen identiteit en leert die van elkaar kennen. Het leidt tot ontmoetingen en daagt je uit om je beelden te verruimen. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om mee te doen in de samenleving. Het is belangrijk om die toegankelijkheid te vergroten door bijvoorbeeld financiële drempels voor jong en oud weg te nemen en de brede regeling combinatiefuncties te benutten. Ze cultuur op de lokale inclusie-agenda.
Deze boodschap past goed bij Cultuur als Lifestyle/Vermaak.

Voorbeeld – Kunst maakt het leven
Kunst maakt het leven de moeite waard. De gemeentegrenzen doen er niet toe, wat er bij ons kan hoeven de buren niet ook te doen en andersom. Zo bieden we kwalitatieve cultuur op verschillende niveaus. Het is belangrijk om elkaars faciliteiten te waarderen en elkaar te versterken. Samen staan we sterker met een stevige ondersteuningsstructuur. Afstemmen en financiële afspraken zijn nodig om van 1+1 = 3 te maken.
Deze boodschap past goed bij Cultuur als Waarde.

Meer lobbytools en ondersteuning

Wil je je verder toerusten om goed te lobbyen?
Bekijk al onze lobbytools en ondersteuning

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Fayyad Jahangier (FayyadJahangier@lkca.nl) of stuur je vraag naar vraag@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Joop Ridder 01-07-2021

Prachtige visie iets wat hier een mooie aanzet is voor de politieke partijen van dit eiland en een nieuwe raad en B en W (beleidsmakers!

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel