Cultuur en ouderen

Het aantal ouderen in Nederland groeit. In 2019 telde Nederland 3,4 miljoen mensen van 65 jaar of ouder, in 2040 zijn het er waarschijnlijk 4,7 miljoen. Dat biedt kansen voor iedereen die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie door ouderen.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Ga samen voor oud
Publicatie waarin twaalf inspirerende projecten met ouderen worden beschreven, en zowel professionals uit kunst en zorg aan het woord komen over het succes van samenwerking.

Nooit te oud voor cultuur
De handreiking Nooit te oud voor cultuur onderbouwt uitgangspunten voor beleid en biedt beleidsmedewerkers cultuur bij gemeenten praktische steun bij het ontwikkelen van beleid aan de hand van de beleidscyclus.

Ouderen en cultuur 2013-2016
Inzicht in resultaten van het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst, een gezamenlijk programma van LKCA, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, ministerie van OCW en ministerie van VWS.

Long Live Arts Manifesto
Ter afsluiting van het Europese programma Long Live Arts 2016 over het belang van ouderen en cultuurparticipatie, verscheen het Long Live Arts Manifesto. Het manifest moedigt Europese beleidsmakers en professionals op het gebied van cultuur en welzijn aan om dit onderwerp op nationaal en lokaal niveau breed onder de aandacht te brengen.

Lang Leve Kunst
Een collectie essays over cultuur door en voor ouderen. Uitgegeven om het maatschappelijke debat aan te zwengelen over ouderen en cultuurparticipatie.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel