Cultuur en ouderen

Het aantal ouderen in Nederland groeit. In 2019 telde Nederland 3,4 miljoen mensen van 65 jaar of ouder, in 2040 zijn het er waarschijnlijk 4,7 miljoen. Dat biedt kansen voor iedereen die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie door ouderen.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Er zijn verschillende fondsen in Nederland waar je aanvragen kunt doen als je wilt werken met/voor ouderen.

  • Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt jaarlijks enkele honderden ouderenprojecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen.
  • Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) ondersteunt landelijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen en in Amsterdam ook projecten gericht op armoede-bestrijding voor andere kwetsbare groepen.
  • Het Ouderenfonds zet zich in voor kwetsbare ouderen in Nederland. Het betrekt ouderen weer bij de maatschappij en maken dagelijkse dingen als boodschappen doen of met een uitje meegaan voor hen weer toegankelijk.
  • Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.
  • FNO Zorg voor Kansen stimuleert initiatieven die kansen vergroten voor kwetsbare mensen.
  • VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en richt zich zowel op projecten binnen als buiten het onderwijs.
  • Eind oktober 2020 opende het Lang Leve Kunst Fonds, een samenwerking van Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF). Het Lang Leve Kunst Fonds gaat kunst- en cultuurparticipatie van ouderen in Nederland verder stimuleren. Het geeft daarmee invulling aan hun ambitie dat óveral in Nederland kunst- en cultuurprojecten voor ouderen zijn.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ingrid Smit
Ingrid Smit
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
ingridsmit@lkca.nl
030 - 711 51 17
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel