Kennisdossier ‘Cultuur en jongeren’

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van jongeren. Wie herinnert zich niet de muziek die je luisterde als puber of de gedichten die je schreef? Door de digitalisering hebben jongeren nu te maken met veel prikkels, supersnelle veranderingen en veel onzekerheid. Ook daarbij kunnen kunst en cultuur jongeren tot steun zijn.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Tips: succesfactoren

 • geef jongeren de regie
 • stimuleer experiment
 • bied veiligheid zodat jongeren zich thuis voelen
 • zorg voor betrokken coaching

  Daarnaast is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Hoe beleven zij kunst? De huidige generatie heeft een sterke Do It Yourself (DIY)-mentaliteit. Zij vinden hun eigen muziekles op internet, maken filmpjes, leren breakdance moves van elkaar, maken hun eigen kleding voor een LARP-event, schrijven een gedicht en dragen dat ritmisch voor (spoken word), spelen in een band. Hiphop – met muziek, rap, graffiti, dj-ing, dans – is het meest populair.

  Uit de monitor amateurkunst 2021 blijkt dat van de 13- tot 24-jarigen 46% aan een vorm van kunstbeoefening doet; jongeren onder de 18 meer dan jongeren boven de 18.

  De soorten kunstactiviteiten waar jongeren zich mee bezig houden zijn: beeldend werk (23%), een muziekinstrument bespelen (21%), kunstzinnige fotografie of film (19%), zingen (13%), creatief schrijven (13%), dansen (11%) of theater (5%). Binnen deze categorieën zijn de hiphopdisciplines (rap en spoken word, breakdance, graffiti o.a.) enorm populair. Jongeren organiseren zich vaker informeel en in tijdelijke projecten, zij verbinden zich minder snel aan een vereniging.

  Randvoorwaarden

 • Financier als gemeente of fonds ruimte om te experimenteren
 • Haal bij jongeren zelf op wat er leeft
 • Stem als cultuursector en sociale sector doelen op elkaar af en leer van elkaar
 • Zoek bondgenoten, ook bij werkgevers (bied jongeren perspectief!)

  “Hoe nemen we jongeren die inmiddels zijn doorgegroeid naar coaches mee in de professionaliseringsslag van het programma?” 

 • Formuleer doelen samen met de jongeren. Bespreek met hen tools om dat te monitoren. Geef hen zelf de verantwoordelijkheid  om te monitoren en aan de bel te trekken wanneer nodig. 
 • Zorg voor verwachtingsmanagement richting de jongeren door duidelijke communicatie. 
 • Faciliteer een veilige haven waar falen mag. 
 • Maak nieuwe contracten/ afspraken wanneer de jongeren de overgang maken van lokaal naar provinciaal werken. Wat breng je/wat haal je? 
 • Kennisoverdracht moet ook onderdeel zijn van de opdracht aan de zzp’er. Wat verwacht je als organisatie van die kennisoverdracht en hoe ziet dat eruit. Zoek uit wat het voor een zzp’er/ cultureel ondernemer aantrekkelijk maakt om kennis te delen. 
 • Coaches zijn een doelgroep op zich geworden. Coach de coaches. 
 • Maak het aantrekkelijk om coach te worden/zijn. 

  “Hoe houden we jongeren betrokken en gemotiveerd?” 

 • Vraag de jongerenwerkers of zij weten welke drempels er zijn om te participeren. Zij hebben daar het meest verstand van. 
 • Doe onderzoek (door gesprekjes) naar de redenen van afhaken. Wat speelt er? Hoe kan je daarbij ondersteunen? Of is er eerst iets anders nodig? 
 • Onderzoek ook wat jongeren motiveert om zich langer te verbinden. Wat houdt jongeren gemotiveerd om te komen? 
 • Werk met korte prikkelende reeksen (max 3), met bij voorkeur direct resultaat.  
 • Of werk bij (oudere) jongeren die echt hun talent willen ontwikkelen toe naar een resultaat over een langere periode. Iets groots op het einde geeft een boost en je ziet dan dat jongeren het volgende seizoen terugkomen. 
 • Vraag de jongeren: “wat kunnen WE de volgende keer gaan doen?” Zo laat je jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen en stimuleer je het gevoel van intrinsiek commitment. 
 • Vraag commitment. De eerste keer mag je kijken of het wat is, maar als je doorgaat wordt er verwacht dat je er elke week bent. Leg uit waarom dat nodig is: werken naar een kwalitatief goed eindresultaat. 
 • Laat vaste deelnemers als buddy fungeren voor nieuwe deelnemers. 
 • Communiceer richting ouders over het commitment dat van de jongeren wordt gevraagd. Investeer in de relatie met ouders. 
 • Kleine financiële prikkel (geen grote bedragen, meer symbolisch en moet zeker geen belemmering voor deelname zijn) 
 • Zorg voor vaste gezichten in het creatieve team, dit zijn inspirators voor de jongeren. 
 • Geef materiaal uit de workshops concreet en professioneel vorm. Dit werkt motiverend. 
 • Faciliteer een hapje/drankje voor en na de workshops zodat er meer ontmoetingen ontstaan buiten de workshops om. 

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 4.6 / 5. totaal 19

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (0)
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Finn Minke
  Finn Minke
  Functie: Specialist Cultuurparticipatie
  Expertise: zorg en welzijn
  finnminke@lkca.nl
  030 - 711 51 39
  Marie-José Kommers
  Marie-José Kommers
  Functie: Specialist Cultuurparticipatie
  Expertise: onderzoek,zorg en welzijn
  marie-josekommers@lkca.nl
  030 711 51 80
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel