Kennisdossier ‘Cultuur en jongeren’

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van jongeren. Wie herinnert zich niet de muziek die je luisterde als puber of de gedichten die je schreef? Door de digitalisering hebben jongeren nu te maken met veel prikkels, supersnelle veranderingen en veel onzekerheid. Ook daarbij kunnen kunst en cultuur jongeren tot steun zijn.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

LKCA-publicaties

Verslag ‘De kracht van kunst voor mentaal welzijn’
Het verslag van de videosessie ‘De kracht van kunst voor het mentaal welzijn van jongeren‘ staat online op 1sociaaldomein.nl.

Publicatie Buitengewoon
Over de betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren. Naar de publicatie.

Verslag videosessie op 1sociaaldomein.nl
‘Veerkrachtige jongeren’? Zet kunst en cultuur in!

Handreikingen / Methodieken

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk
Deze publicatie biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie kunnen werken.

Uit de tent
Inclusief jeugdwerk als tool voor positieve identiteitsontwikkeling in een superdiverse samenleving: het resultaat van een uitwisseling tussen Circus zonder Handen en de Palestijnse Circusschool.
Download de toolkit.
Bekijk de documentaire What Happened in the Tent

Handreiking duurzame jongerenparticipatie
Deze handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te gaan.

Interventies

Opgroeien in een kansrijke omgeving
Het IJslands preventiemodel is uitgeprobeerd in een zestal Nederlandse gemeenten. Doel is middels zinvolle vrijetijdsbesteding middelengebruik onder jongeren tegen te gaan. Het model krijgt een vervolg in meer gemeenten onder de naam ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’.

Culturele interventies als instrument om weerbaarheid tegen extremistische en polariserende boodschappen te vergroten
Een literatuurstudie en meta-evaluatie van negen culturele interventies uitgevoerd door Erasmus Universiteit Rotterdam/RISBO.

Feiten en cijfers

Jeugdmonitor StatLine
Databank van het CBS over allerlei onderwerpen met betrekking tot de Nederlandse jeugd.

Jongeren en het zorgen voor hun morgen
Adviezen en inzichten over hoe jongeren hun toekomst zien en wat er nodig is voor een kansrijke toekomst met perspectief. Samengesteld door 14 adviesraden, waaronder de Nationale Jeugdraad, de Gezondheidsraad en de Raad voor Cultuur.

Young Works
Op de site van Young Works staan geregeld nieuwe onderzoeken.

Youth Spot
Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam publiceert onderzoeken en artikelen op het gebied van jongerenwerk.

Opvoeden voor de Toekomst
Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst op de Fontys academie, met lector Maike Koooijmans, biedt een overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken naar jeugd, vaak over sport en cultuur.

Sanne Akkerman doet onderzoek naar de veelheid aan keuzes die jongeren hebben en wat dat betekent voor hen.

Femke Kaulingfreks doet onderzoek naar de verhalen van jongeren die opgroeien in verschillende leefwerelden.

Monitor Cultuur@CruyffCourts: eindrapportage 2019-2021

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.6 / 5. totaal 19

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Finn Minke
Finn Minke
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: zorg en welzijn
finnminke@lkca.nl
030 - 711 51 39
Marie-José Kommers
Marie-José Kommers
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: onderzoek,zorg en welzijn
marie-josekommers@lkca.nl
030 711 51 80
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel