Cultuur+Educatie 7

Trends in cultuurdeelname in Nederland
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Dit nummer bundelt de bijdragen aan de studiedag Jaren van onderscheid. Prof. dr. Harry Ganzeboom nam toen afscheid als hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht en de onderzoekschool ICS (Interuniversitair Centrum voor Sociologie).

In zijn afscheidsrede, opgenomen in deze bundel, maakt Ganzeboom de balans op van ruim twintig jaar onderzoek op kunst- en cultuurgebied. In de Epiloog kijkt hij vooruit aan de hand van een aantal (nog) onbeantwoorde vragen.

25 jaar onderzoek naar kunsteducatie

Folkert Haanstra (Universiteit Utrecht) en Marie-Louise Damen (ICS) zetten de geschiedenis van het onderzoek naar kunsteducatie gedurende de afgelopen 25 jaar op een rij. Hun bijdrage is een verkorte weergave van een eerdere studie.

Literatuuronderwijs en leesgedrag

Marc Verboord (ICS) deed onderzoek naar de relatie tussen het ontvangen literatuuronderwijs en het latere leesgedrag. Hij toont aan dat de invloed van het onderwijs vaak niet steekt in de organisatie van de school of in het lesplan, maar dat de verschillen vooral zitten tussen individuele leraren.

Status

Matthijs Kalmijn (Universiteit van Tilburg) onderzocht de sociale status van onderwijsgevenden. Daar zou het belabberd mee gesteld zijn. Kalmijn laat zien dat de wetenschappelijke grond voor deze klacht ontbreekt.

Culturele reproductie

Nan Dirk de Graaf en Paul M. de Graaf (Katholieke Universiteit Nijmegen) bestudeerden trends in culturele reproductie: de veronderstelde positieve invloed van cultuurparticipatie van de ouders op het opleidingsniveau van hun kinderen. Dit fenomeen vindt ook in Nederland plaats en is nauwelijks verminderd.

In hun bijdrage rapporteren Ineke Nagel (ICS) en Jos de Haan (SCP) over trends in culturele participatie in de levensloop tussen 12 en 18 jaar. Daarbij wordt met name de relatie met het opleidingsniveau onderzocht.

Allochtonen en autochtonen

Wilko van Iperen (ICS) onderzocht de verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren. Het blijkt dat de uitsluiting van allochtone jongeren slechts weinig verschilt van uitsluiting van andere groepen jongeren met lager opgeleide ouders. Toch zijn er verschillen in culturele voorkeur.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel