non-formeel leren

Naast het formele onderwijs, kun je ook leren in de praktijk: non-formeel leren. Welke rol speelt non-formeel of informeel leren in de cultuureducatie en cultuurparticipatie?