Cultuur deel je - beïnvloeding politiek

Cultuur deel je

Cultuur deel je. Dat is onze boodschap aan de lokale en provinciale politiek. Vind jij dat politici meer moeten doen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Help ons deze boodschap te verspreiden en beïnvloed de politiek in jouw gemeente of provincie.

Bekijk het filmpje

Beluister de podcast

Wil jij de politiek beïnvloeden in jouw gemeente of provincie?

Dan bieden wij ondersteuning met:

Verslag Basistraining Lobbyen voor Cultuur

Bekijk het prachtige getekende verslag van Manja Eland van de basistraining Lobbyen voor Cultuur op 7 juni 2019.
Website Manja Eland: www.yourstory.design

Presentaties trainingen Lobbyen voor Cultuur

Overige downloads/instrumenten

Of help ons de kernboodschap onder de aandacht te brengen: volg ons en lever content voor #CultuurDeelJe

Wat bedoelen we met 'cultuur'?

Onder 'cultuur' verstaan we hier álle uitingsvormen van muziek, dans, theater,  beeldende kunst, literatuur, fotografie, erfgoed etc. Van populaire en volkscultuur tot klassieke en canonieke cultuur, en van nieuw tot traditioneel.

Partners

'Cultuur deel je' is geïnitieerd door het LKCA, met steun van vele partners.

Foto Guido Bosua voor het programma Stel je voor (Rotterdam) Foto: Guido Bosua voor het programma Stel je voor (Rotterdam)

contact

Bas Verberk
naamBas VerberkfunctieSpecialist Beleidtelefoonnummer+31 30 711 5100 e-mailbasverberk@lkca.nl
Marlies Tal
naamMarlies TalfunctieLeidinggevende Cultuurparticipatie en Beleidtelefoonnummer030 711 51 70e-mailmarliestal@lkca.nl
Fenna van Hout
naamFenna van HoutfunctieSpecialist Beleidtelefoonnummer030 711 51 83e-mailfennavanhout@lkca.nl