Tweede Kamerverkiezingen 2023 

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel
Op 22 november vonden de (vervroegde) Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wat is na de verkiezingen de rol voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? 

Wie doen er mee aan de Tweede Kamerverkiezingen?

Er namen maar liefs 26 partijen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. In totaal zijn er 1126 kandidaten. 20 partijen namen deel in alle 20 kieskringen, 6 partijen namen niet in alle kieskringen deel. Dit is minder dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021; toen deden 37 partijen mee met 1579 kandidaten.

Wat is de rol van cultuur?

Pamflet

Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn van belang, daarover zijn bijna alle politieke partijen het eens. Ook de stemwijzer heeft cultuuronderwijs als een van de dertig stellingen opgenomen.

De werkgroep cultuureducatie en -participatie van Kunsten ’92, waar LKCA onderdeel van uitmaakt, heeft voor de verkiezingen een pamflet voorbereid met inzet en aandachtspunten voor de formatie, deze lees je hier.

Pamflet cultuureducatie en -participatie in de formatie

1. Wettelijke verankering: betere 
samenhang tussen overheden

2. Versterk cultuureducatie op alle scholen, onder andere door verhoging Cultuurkaart 

3. Verwijder financiële drempels voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien

4. Zet professionele kunstvakdocenten in én zorg dat groepsleerkrachten in staat zijn zelf cultuuronderwijs te geven

5. Stel de sector financieel in staat om de drie culturele codes te kunnen implementeren

6. Maak het programma CMK, of een gelijkwaardige opvolger ervan, structureel

Cultuurparagrafen in partijprogramma’s

Kunsten ’92 heeft de cultuurparagrafen zoals opgenomen door de politieke partijen in hun concept verkiezingsprogramma’s per thema onder elkaar gezet. Deze lees je hier.

Doorrekeningen

Acht van de 26 politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen hebben hun programma’s door laten rekenen door het Centraal Planbureau (CPB), namelijk: VVD, D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, Volt, JA21 en SGP.  Uit deze doorrekeningen blijkt dat GroenLinks-PvdA en D66 als enige partijen willen investeren in de culturele en creatieve sector. Als het aan CDA, ChristenUnie, Volt, J21, SGP en VVD ligt gaat er juist geld vanaf. De volledige doorrekening van het CPB lees je hier.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel