Zo zet je als gemeente cultuurbeoefening in en dit levert het op

Whitepaper
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Kunst en cultuur zijn onmisbare bouwstenen voor een stevige sociale basis. Het levert gemeenten veel voordelen op wanneer ze op de juiste manier ingezet worden. In het whitepaper ‘Zo zet je als gemeente cultuurbeoefening in en dit levert het op’ reiken we je praktische oplossingen aan om vandaag nog mee aan de slag te gaan.

Elke gemeente in Nederland is op zoek naar manieren voor het terugdringen van onder andere groeiende armoede en eenzaamheid. Als gemeente wil je kwetsbare jongeren en ouderen positieve aandacht geven en alle inwoners zo goed mogelijk laten meedoen. Hiervoor zetten gemeenten zorg- en welzijnsvoorzieningen in gefinancierd vanuit de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Net als gemeentelijke voorzieningen als sport- en cultuuraccommodaties. Landelijk maken meer dan 1,8 miljoen huishoudens gebruik van een of meerdere voorzieningen van de gemeente.

De coronapandemie heeft zichtbaar gemaakt dat het mentaal welbevinden van méér mensen onder druk is komen te staan, zo onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2020. Daarin zijn de effecten van de pandemie op de lange termijn nog niet eens meegenomen. Een groeiend gebruik van gemeentelijke (zorg)voorzieningen ligt voor de hand.

Als gemeente kun je nu al iets doen. Kunst en cultuur zijn namelijk onmisbare bouwstenen voor een stevige sociale basis. Het levert gemeenten veel voordelen op wanneer ze op de juiste manier ingezet worden in het sociaal domein, bijvoorbeeld als het gaat om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet.

Actieve cultuurdeelname benadert mensen vanuit wat ze wél kunnen. Het vergroot mentale veerkracht, zodat ze terug kunnen veren na tegenslag. Het werkt preventief, omdat je er vaardigheden door ontwikkelt en contacten mee krijgt die je later in kunt zetten. En een activiteit die je plezier geeft en uitdaging biedt zorgt voor zingeving.

Onderzoek van de WHO wijst uit dat cultuurbeoefening van positieve invloed is op sociaal, mentaal en fysiek vlak. Door de domeinen en voorzieningen van cultuur, welzijn, participatie en gezondheid met elkaar te verbinden kun je dit bereiken. Benut dus het kapitaal dat jouw gemeente al in handen heeft en zet in op positieve gezondheid. De rijksoverheid doet dit ook met het programma Cultuurparticipatie.

Whitepaper ‘Zo zet je als gemeente cultuurbeoefening in en dit levert het op’

Whitepapers per thema

Goede onderbouwing is het begin van goede belangenbehartiging/lobby. LKCA werkte samen met partners aan diverse whitepapers per thema. Hierbij is gekeken naar diverse invalshoeken en onderbouwing vanuit onderzoeken. Benut deze kennis om je boodschap te versterken richting de politiek, zowel voor als na de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zet je cultuur op de agenda.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3.9 / 5. totaal 7

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Manager Externe Relaties, Leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek, Beleid en Code D&I
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 711 51 70
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel