Zicht op actieve cultuurparticipatie

Zicht op actieve cultuurparticipatie is een publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De uitgave biedt om de twee jaar zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie. Dat gebeurt op een heldere en toegankelijke manier aan de hand van een groot en divers scala aan themas en invalshoeken.

Een greep uit de bijna twintig onderwerpen die aan de orde komen:

  • Wanneer gaan mensen in hun vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs doen, en waarom? Welke rol spelen ouders en vrienden daarbij?
  • Het percentage van de bevolking dat aan (georganiseerde) amateurkunst doet lijkt de laatste jaren te dalen. Geldt dat ook voor andere vormen van vrijetijdsbesteding? 
  • Wat betekenen ‘cultuur’ en ‘creativiteit’ voor jongeren?
  • Hoe overleven centra voor de kunsten nu de overheid zich geheel of gedeeltelijk terugtrekt?
  • Hoe komt de participatiesamenleving tot uiting in gemeentelijk cultuurbeleid? 
  • Hoe gaan buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders in de amateurkunst om met veranderingen in hun beroepspraktijk en wat verdienen ze eigenlijk?

Antwoorden op deze en andere vragen vindt u in deze gezamenlijke uitgave van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel