Samen werken aan een gemeenschappelijke taal

Inhoudelijke terugkoppeling LKCAtelier van 1 oktober
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Alles mag, zolang maar één lichaamsdeel de grond raakt. Dat is de opdracht waarmee een groepje basisschoolleerlingen verkent welke bewegingen je zoal met je lichaam kunt maken. Wat is er allemaal mogelijk en wanneer wordt bewegen dans? Het is een scène uit de film ‘De Grote Opdrachten als gespreksmodel’.

Lees verder onder de video

De film gaat over hoe je de Grote Opdrachten van Curriculum.nu kunt benutten om een goed gesprek te voeren over wat je als school of culturele instelling precies wilt bereiken met cultuuronderwijs. LKCA-gastheer Ronald Kox frist de informatie nog even op: elk ontwikkelteam binnen Curriculum.nu heeft Grote Opdrachten geformuleerd die samen de essentie van een leergebied omvatten. Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur heeft acht Grote Opdrachten ontwikkeld die allemaal gaan over ‘Maken, meemaken en betekenis geven’.

De Grote Opdrachten als kapstok

Hoe kun je die Grote Opdrachten nou benutten als kapstok voor een goed gesprek? Kox noemt de dansles uit de film als voorbeeld. Hij steekt drie kaartjes op van de Grote Opdrachten die in deze les prominent aan bod komen: maakstrategieën, artistieke technieken en denkstrategieën. Zou er niet meer uit te halen zijn?

‘Als culturele instelling zou je de school kunnen adviseren. Misschien kun je bij het geven van voorbeelden meer gebruikmaken van bekende dansvormen, zoals klassieke ballet of breakdance’, vertelt Kox. ‘Dan voeg je als extra bouwsteen cultuurhistorische context toe.’ Vervolgens mogen de deelnemers zelf stoeien met de kaartjes. Ze buigen zich in subgroepjes over een eigen lessenreeks of cultuurproduct. Samen bepalen ze welke Grote Opdrachten er al in zitten en met welke de lessen of het product nog verrijkt kunnen worden.

Vertaalslag naar het onderwijs

Na een uur koppelen de groepjes hun ervaringen met dit gespreksmodel terug. Het unanieme oordeel: dit werkt. ‘Je kunt met de kaartjes heel goed inzichtelijk maken waar in je voorstelling of onderwijs het zwaartepunt ligt.’ […] ‘Het biedt mooie handvatten om na te denken over je aanbod én het zorgt voor een gemeenschappelijke taal.’ […] ‘Ook voor intermediairs is het een heel fijn instrument.’

Wel vragen ze zich af of dit voor groepsleerkrachten in het basisonderwijs niet te moeilijk is. ‘Kunnen ze bijvoorbeeld iets met een begrip als artistiek-creatief vermogen?’ Natuurlijk bestonden de ontwikkelteams uit leraren. ‘Maar leeft Curriculum.nu breed op scholen?’ Daarom zou het goed zijn om de methodiek op te nemen in de ICC-cursus of er bijvoorbeeld een teamtraining aan te wijden.

Er zitten onder de deelnemers helaas geen leerkrachten om daarop te antwoorden. Wel zijn er twee pabodocenten aanwezig. ‘Wij willen in die vertaalslag graag een rol spelen.’ Ze doen meteen zaken met Kox. Binnenkort gaan ze gedrieën om tafel zitten om de rol en inbreng van de pabo verder uit te werken.

Aanvulling op bestaande methodieken

Binnen één groepje was discussie of deze aanpak nou bijdraagt aan vakoverstijgend werken of juist de eigen discipline versterkt? De conclusie is dat het beide kanten op kan werken. De kaartjes maken je bewuster van wat je met je eigen vak wilt en zo kun je gefundeerder het gesprek aangaan met collega’s van andere vakken.

De bouwstenen en Grote Opdrachten vormen een aanvulling op bestaande methodieken zoals de CultuurLoper, die meer uitgaat van culturele vaardigheden. Het gaat steeds om de vraag of we alles meenemen of kansen laten liggen.

Downloads

Lees ook

Over LKCAtelier

Iedere donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur openen wij het online atelier om kennis op te doen, kennis te delen, te discussiëren over actuele issues. Check www.lkca.nl/lkcatelier voor alle data, thema’s en inhoudelijke terugkoppelingen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel