Tweede Kamer stemt in met vervolg van Curriculum.nu

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In reactie op de lijn die minister Slob schetste in zijn brief van 10 juni heeft de Kamer ingestemd met het vervolg van Curriculum.nu. Het traject wordt zo voortgezet, dat het past binnen de huidige omstandigheden in tijden van corona.

Aandacht voor actuele onderwerpen

De Kamer heeft wel een aantal toevoegingen op de brief, vooral gericht op de opdracht aan de curriculumcommissie. Zo wordt prioriteit gegeven aan Nederlands, de moderne vreemde talen, rekenen/wiskunde en burgerschap. In het licht van actuele discussies komt er nadrukkelijk aandacht voor onderwerpen als racisme, discriminatie en het koloniale verleden in het nieuwe curriculum.

Vervolgtraject start in september

OCW heeft SLO opdracht gegeven om – samen met leraren, lerarenopleiders en vakdidactici – aan de slag te gaan met het vervolgtraject. Hoe dit traject er precies gaat uitzien, weten we na de zomerperiode. De verwachting is dat vanaf november 2020 teams aan de slag gaan. De werving voor dit vervolgtraject start in september. Lerarenopleiders en vakdidactici die geïnteresseerd zijn, kunnen zich al aanmelden. De teams krijgen ongeveer een jaar om te komen tot concept-kerndoelen. Het is de bedoeling dat ze hierbij samenwerken met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vakexperts, toets- en leermiddelenmakers en andere vertegenwoordigende partijen.

Advies van de curriculumcommissie

Voor de start van hun werk moeten de teams wachten op het advies van een wetenschappelijke curriculumcommissie over de voorstellen van de ontwikkelteams. Deze commissie kijkt ook naar de werkopdracht voor SLO én de teams die tot de concept-kerndoelen komen. De beoordeling hiervan gebeurt ook door de commissie. In 2021 start het traject voor vakvernieuwingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De commissie formuleert deze opdracht.

Gevolgen voor leergebied Kunst & Cultuur

Het is nog niet duidelijk wat deze insteek betekent voor het leergebied Kunst & Cultuur, erfgoed en de kunstvakken. Dit hangt mede af van het advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie en het verloop bij de leergebieden waar men nu eerst mee gaat starten. Door deze aanpak bestaat het risico dat de samenhang tussen de leergebieden verdwijnt. Of dat de niet geprioriteerde vakken vanwege de overladenheid in het onderwijs ‘mogen aanschuiven’ bij de vier leergebieden die nu uitgewerkt worden. Daarmee ontstaat het risico dat deze vakken een minder gelijkwaardige positie in het onderwijs krijgen. Een ander mogelijk scenario is dat men niet verder gaat dan de vier leergebieden die nu opgepakt worden. Dan zou er een halfslachtige curriculumherziening plaatsvinden.

Hoe het er precies uit gaat zien voor het cultuuronderwijs is dus onduidelijk. Wel zien we het voorstel van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur nu al als een goed gespreksmodel voor scholen en culturele instellingen om ook binnen het huidige curriculum met elkaar al constructief aan de slag te kunnen gaan.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel